Vi i Larvik 350

Innhold

Larvik skapes hver eneste dag av hver enkelt av oss som bor her. Larvik er en fysisk by, men vel så mye er Larvik en samling av meninger, av egenskaper, og av følelser. En slags levende mosaikk som bare er i lufta mellom oss. Vi vil vise mosaikken som er oss, som har vært oss, og som har formet oss og byen vår gjennom 350 år. 

Vi i Larvik 350 er et prosjekt av journalist Kristian Bålsrød, historiker Ane Ringheim ved Larvik Museum og illustratør Christina Disington, med støtte fra Larvik kommune. Hver lørdag i løpet av 2021 ble det presenterte ett av totalt 350 portretter som vil utgjøre samlingen Vi i Larvik 350.

Vierlarvik350
Tre av portrettene fra prosjektet
Til toppen