Sliperiet kulturverksted

Innhold

Sagbruk og jernverk forandret Hammerdalen fra en stri elvedal til et levende og viktig industrisamfunn. De siste tiårene har den 600 år gamle industrihistorien blitt omdannet til en ny og funksjonell bydel med boliger, næringsvirksomhet og møteplasser for kunst og kultur.

Innhold og aktiviteter i bygget i dag

Larvik kulturskole

Kulturskolen har et bredt og variert faglig tilbud i kunst- og kulturfagene. Disse er delt inn i fire avdelinger: musikk, visuelle kunstfag, kreativ og kulturlab. Kulturskolen ønsker i tillegg å være en sosial møteplass for barn og unge der de sammen opplever kreativ utfoldelse.

Studio Nille

Studio Nille har gledet mange med dans helt siden 1982. I 1994 ble danseskolen en stiftelse, og siden da har den vokst til en betydelig kulturinstitusjon i Larvik. Romslig, raust og inkluderende ­– sånn blir Studio Nille beskrevet. Og det er akkurat det de skal være: Et sted der dansen er for alle.

Kultur- og idrettsadministrasjonen i kommunen

Kultur- og idrettsadministrasjonen i kommunen holder til i 2. og 3. etasje i Sliperiet.

Brukshus for kulturfrivilligheten

Huset har mange faste brukere fra det frivillige lag- og foreningslivet i Larvik kommune: Kor, korps, teatergrupper, fotoklubben og ulike band, har for eksempel øvelser og fremføringer her.

Café Sliperiet

Cafe Sliperiet er ikke bare en populær og hyggelig café, men også en møteplass, scene, ventesone og severdighet midt i hjertet av Larvik kulturskole.

Scener, sal og rom til leie

Pressverksalen – er en funksjonell sal, som passer til utleie av konserter, foredrag, seminarer, kurs, konferanser og kommunestyremøter.

Huset har rom som egner seg til øvings- og møterom.

Vil du leie Sliperiet? Her finner du informasjon om leie av lokaler i Sliperiet

Muligheter i uteområdet

Uteområdene i Hammerdalen er unike. Her kan du gå langs elva og høre elvebruset. Cafe Sliperiet har en flott uteservering, hvor du kan sitte og se på elva som renner forbi. I dag bygges det også utescene og øvingscontainere til musikkbruk, og øvingsrom med en terrasse på toppen.

Historien om Hammerdalen

Les mer om den transformasjonen Hammerdalen har gjennomgått fra sagbruk og jernverk til et levende og viktig industrisamfunn. De siste tiårene har den 600 år gamle industrihistorien blitt omdannet til en bydel med boliger, næringsvirksomhet og møteplasser for kunst og kultur.

Sliperiet ble oppført i 1875 som lokaler for Fritzøe Tresliperi. Bygningen er ombygget og modernisert en rekke ganger, spesielt i forbindelse med overgangen til elektrisk drift. Via tømmerrenner fra Huggeriet kom tømmerstokkene inn til Sliperiet hvor de ble videreforedlet. Driften opphørte i 2000, og Sliperiet ble totalrenovert og tilpasset Kulturskolen i Larvik og Studio Nille.

Til toppen