Slik søker du om arrangement

Innhold

For å gjennomføre arrangementer i Larvik kommune, må man ha ulike godkjenninger enten det er på kommunal eller privat grunn.

For å forenkle søknadsprosessen har vi utarbeidet et søknadsskjema. 

Søknad kan også sendes pr post til Larvik kommune, postboks 2020, 3255 Larvik. 

Søk om arrangement

Andre aktører

Det må i tillegg normalt søkes om eller gis melding til: 

Oppfølging av søknad

  • Kommunens representant skal gå igjennom riggplanene med arrangøren før - rigging starter.
  • Kommunen kan også være tilstede under opp- og nedrigging, for å kontrollere arbeidet.
  • For senere dokumentasjon av eventuelle erstatningskrav, bør det fotograferes underveis.
  • Arrangør og oppdragsgiver møtes til ny befaring/evaluering etter nedrigging av større arrangement.

Hjelp til søknad

Alle som ønsker å arrangere kan ta kontakt med kommunens Servicetorg på telefon 33171010

Arrangører kan be om avklaringsmøter før søknad sendes inn, der kommunen kan stille med flere fagpersoner som kan bistå med veiledning og informasjon. Henvendelse kan skje til Servicetorg. 

Når og hvem skal du søke

Arrangør må selv på grunnlag av arrangementets karakter og omfang vurdere hvilke myndigheter det må søkes tillatelse hos.

Alle arrangementer på offentlig sted skal av arrangør søkes om eller meldes til politiet. Om det er tilstrekkelig med en melding eller om det må søkes om særskilt tillatelse avhenger av arrangementets karakter og omfang.
Arrangør av offentlige arrangement som skal finne sted i lokaler/bygg som ikke på forhånd er godkjent som forsamlingslokaler, skal søke brannvesenet om tillatelse. Arrangør har selv ansvar for å orientere seg om lokalet/bygget er godkjent eller ikke godkjent som forsamlingslokale.
Ved alle arrangement som skal foregå utendørs i kommunens parker, på torg, kommunal vei og andre plasser skal det søkes om tillatelse hos kommunen som grunneier om leie/bruk av området.
Ved alle arrangement hvor det skal serveres alkohol eller foregå servering skal det søkes om tillatelse fra kommunen.
Skal det serveres mat, må det søkes om tillatelse fra Mattilsynet
Ved bruk av riksvei/fylkesveier er det Statens vegvesen som gir tillatelse.

Riggplan

Larvik kommune vil at arrangøren skal vedlegge en riggplan i sin søknad til kommunen/Politiet.

En riggplan viser hvordan man har tenkt å bruke det offentlige arealet. Hvor skal de ulike installasjonene (som scene, salgsboder, målgang m.m.) stå på arealet og hvor skal publikum oppholde seg, inngang, utgang m.m.
I søknadsskjemaet vil arrangøren kunne laste opp kart og tegne opp hvordan man ser for seg at arealet skal brukes.

Til toppen