Tilskudd til fritidsaktiviteter i 2024

Innhold

Er du eller noen i din omgangskrets under 25 år og trenger økonomisk hjelp til å delta i fritidsaktivitet? Da kan det søkes om støtte.

Larvik kommune har fått tildelt 217 000 kroner fra Barne- og familiedirektoratet til ordningen som koordineres og driftes av Frivilligsentralen Larvik. Midlene gjelder fra 1. juli 2023 til 1. juli 2024. Frivilligsentralen har i tillegg sitt eget fond for fritidsaktiviteter (øvre aldersgrense 18 år) som gjelder for hele 2024.

I år gis det også tilskudd fra fondet til blant annet leirer, cuper og helgeturninger til enkeltpersoner. Fondet dekker ikke treningsavgifter eller enkeltstående aktiviteter som kino og bowling.

Hvordan søke?

Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke om midler, for eksempel helsesykepleiere, lærere, miljøarbeidere, lagledere, trenere med flere. Barnet/ungdommen eller familien kan ikke søke selv. 

Den voksne som søker har ansvaret for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. Den som søker vurderer også om familien er i en slik situasjon at dette ikke kan dekkes selv.

Søknader behandles fortløpende inntil kassa er tom.

Til toppen