Søk om plass ved Larvik kulturskole

Innhold

Informasjon om hvordan få plass ved Larvik kulturskole.

Opptak

Opptak skjer fortløpende.

Når du er innmeldt som elev ved Kulturskolen beholder du plassen din helt til den blir sagt opp skriftlig. Unntakene gjelder kurs som begynner og avsluttes til bestemt datoer utenom de ordinære semestrene.

Søk om plass ved Kulturskolen

Skoleår

Vi følger i hovedsak grunnskolens ferier og fridager.

Undervisning

Vanligvis gis ukentlige undervisning fra 20 minutter til 1,5 timer avhengig av om du undervises alene eller i en gruppe. Et skoleår kan også organiseres med flere undervisningstimer hver uke over kortere tidsperioder. Undervisningen foregår oftest på ettermiddagstid i kulturskolens lokaler hvis ikke annet er avtalt.

Sykdom

Ved sykdom prøver kulturskolen å skaffe vikar. Hvis dette ikke lar seg gjøre, forsøker vi å varsle deg på forhånd om at timen utgår. For å få dette til må vi få beskjed om hvem vi skal ta kontakt med og til hvilke telefonnumre vi kan gi beskjed på dagtid. Dette legges inn i registreringsskjema ved innmelding. Vi forbeholder oss retten til å avlyse undervisning med inntil to ganger per semester. Avlysninger utover dette skal kompenseres med at kontigenten reduseres med kr. 100 per avlyst gang. Hvis eleven selv har fravær skal beskjed sendes til lærer eller kontoret.

Til toppen