Hvorfor skal du delta på Frivilligbørs?

Innhold

Her finner du gode grunner til hvorfor lag, foreninger, næringsliv og organisasjoner skal delta på Frivilligbørs 20. september 2023.

Lag, foreninger og organisasjoner

 • Vis hva dere brenner for i Larvik
 • Finn ressurser dere trenger for å gjennomføre aktivitet, uten å gå veien om å søke tilskudd
 • La andre se ressursene dere har og finn nye samarbeidspartnere
 • Bli sett og nå nye potensielle deltagere, medlemmer, frivillige eller publikum
 • Bygg nyttige nettverk og lær noe nytt
 • Møt spennende mennesker og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte

Offentlige virksomheter

 • Vær synlig og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte
 • Finn ressurser som kan gjøre din virksomhets aktiviteter enda bedre
 • Møt spennende mennesker og bygg nettverk med engasjerte organisasjoner og bedrifter
 • Bidra til mer og bedre samspill på tvers
 • La nye samarbeid bidra til utvikling og læring i din virksomhet
 • Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn

Næringsliv

 • Bli med på et internasjonalt fenomen
 • La din bedrift bli mer synlig
 • Vis bedriftens verdier i praksis og at dere er med på å bygge lokalsamfunnet i Larvik
 • Møt spennende mennesker med andre perspektiver og bli kjent med kommunen på en ny måte
 • Bygg nettverk og skap nye relasjoner for utvikling og læring
 • Bruk samfunnsnyttig innsats til personalutvikling og teambuilding
 • Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn!

Vær med å støtt opp under bærekraftsmålene; nummer 3, God helse og livskvalitet, nummer 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn og nummer 17, samarbeid for å nå målene.

Istock 891187194
Til toppen