Dette er Frivilligbørs

Innhold

Frivilligbørs er en møteplass hvor lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter kan møtes ansikt til ansikt og utveksle ønsker og ideer til samarbeid.

I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

Samarbeid kan for eksempel handle om å dele kompetanse, praktisk hjelp, underholdning, utstyr eller lokaler.

Frivilligbørs Larvik arrangeres tirsdag 1. oktober kl. 17.00-19.00 på Sliperiet.

Eksempler på avtaler

 • Koret får låne øvingslokaler mot at de synger på julebordet til bedriften
 • Fotballklubben rydder skog mot at kommunen gruser opp banen
 • Velforening rydder ved sykehjemmet mot at sykehjemmet serverer mat og drikke under arbeidet
 • Interesseorganisasjon arrangerer temamøte mot at kommunen deltar med innlegg
 • Forening sjekker brannvarslere hos hjemmeboende eldre mot gratis lokaler til møtevirksomhet

Hva skjer på en frivilligbørs?

På frivilligbørsen er det ingen «stands» og alle kan bevege seg fritt og snakke med alle. Samarbeidsavtaler på en frivilligbørs handler om å dele ressurser, og skal ikke omfatte penger.

Deltakerne kan dele på ressurser som:

 • Kloke hoder: Kompetanse, kurs eller rådgiving
 • Nyttige never: Dugnadshjelp eller arrangementsstøtte
 • Varme hjerter: Tid for andre, være et medmenneske
 • Gode forbindelser: Hospitering, mentor eller nettverk
 • Festligheter: Underholdning eller opplevelser
 • Ting og tang: Låne eller arve utstyr eller materialer
 • Husrom: låne lokaler eller lagerplass

Det kan avtales at begge parter gir og får av hverandre, eller at kun den ene parten gir til den andre.

Hvem kan delta?

Frivilligbørs Larvik er åpen for alle bedrifter, frivillige/ideelle organisasjoner og offentlige virksomheter i Larvik. Frivilligbørs er også en flott mulighet for deg som ønsker å bli frivillig. Her møter du mange lag og foreninger som gjerne vil ha deg med på laget!

Påmelding

Påmeldingen er åpnet!

Meld deg på Frivilligbørs

Påmeldingsfristen er 17. september.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om Frivilligbørs kan du ta kontakt med overordnet frivilligkoordinator, Hanne Jensen Moth, e-post hanne.jensen.moth@larvik.kommune.no, telefon 90 52  76 79.

Til toppen