Turtips for påska

Innhold

Påska nærmer seg og det kan bli folksomt på de mest populære utfluktsstedene våre. Vi oppfordrer deg til å gå tur på steder du aldri har vært. Her får du noen turtips fra Larvik og omegns Turistforening.

Bystien

Bystien er i alt ca 8 km lang. Her er det mulig å gå denne etappevis og starte fra det som er nærmest, mange muligheter for parkering ved løypa på ulike steder.

Mer om Bystien

Bøkeskogen

Den gir mange muligheter for tur og er tilpasset barnevogner og rullestolbrukere. God parkering ved Lovisenlund. Her er det mulighet til mange turer i Vestmarka.

Mer om Bøkeskogen

Farrisstien

Du starter i Bøkeskogen og det er merket sti langs østsiden av Farris. Helt til Nedre Ono. Derfra er det mulig å ta en annen merket sti – i skogen tilbake til byen. Det er skiltet når du kommer ut på Vestmarkveien.

Les om stien på ut.no

Vestmarka

Det er mange muligheter for rundturer i Vestmarka, enten fra Bøkeskogen, fra Rømminga (Vestmarkveien) og fra Bjerke.

Det er mulighet for lange turer og korte turer i flott skogsterreng.

Elvestien

Langs vestsiden av Numedalslågen fra Gloppe bru til Bommestad finner du Elvestien.  Den er 5,5 km lang og det er laget rasteplass ved Faret, her er det også opparbeidet parkeringsplass (innkjøring sør for Findus).

Mer om Elvestien

Kyststi Indre Havn – Ettermiddagsåsen, Gon

Det er merket kyststi fra Indre havn og ut til Ettermiddagsåsen ved Gon. Den går bl.a. over Hvittensand, Rekkviksbukta og Gonsbukta. Fin muligheter til å ta deler og mange fine rasteplasser.

Rolighetsåsen

Her er det mulig å parkere ved Bommestad og gå en rundtur, bl.a gjennom Grevens vinkjeller

Se beskrivelse av turen 

Revstien

(ikke merket av LOT)

Flott tur med mulighet for barnevogn og rullestolbrukere. Parkering ved Oseberget eller inne i havneområdet. På turen får man mange installasjoner i Poesiparken og ytterst på Revet har man «Ratuppen». SjekkUT kasse ytterst på Revstien.

Du kan også gå fra Indre havn og langs strandpromenaden.

Se turforslag

Ula Badestrand – Svinevika

Kyststien er merket fra Ula og til Kjerringvik. En flott kyststi med en tur oppom Kjerringfjellet.

Parkering i Ula eller Kjerringvik. Godt fottøy kreves.

Valby/Guri

Her er det merkede rundløyper og fint turterreng. Mulig å gå over jernbanebroer flere steder og ned til Kaupang.

Salsås

En topptur til Salsås er alltid populær og en fin tur opp til god utsikt. Mange muligheter for rundturer. Parkering ved Ra-skolen.

Se beskrivelse her

Eikedalsmarka

Gir mulighet for mange rundturer, bl.a rundt Ulfsbakk, rundt Eikedalen og opp til Sportskapellet.

Mulig å parkere ved Sky skole og Ved Ra skole. I tillegg mulig å parkere ved Pauler (ved Solumveien) for å gå veien inn til Eikedalen.

Kyststien Brunlanes

Her er det mange muligheter med start/stopp på ulike plasser.

Mer informasjon om kyststien

Haugeneåsen

Fint turområde og topptur som kan nåes fra flere steder.  Fra Jahren, fra Stavern og fra Nestun grendehus. Fin rundtur rundt åsen og merket sti over toppen.

Beskrivelse av toppturen fra Stavern finner du her

Fjordstien

Fra Stavern til Larvik går det en flott sti med variert terreng.

Den er også mulig å ta i etapper.

Noe av stien går på fortau/gangsti langs 301.

Beskrivelse av turen finner du her

Fredriksro

Fin rundtur får små barn i godt terreng. Mulig å parkere ved Solstad barnehage utenom åpningstid.

Beskrivelse av turen

Musekollen

Fottur til Musekollen nord for Kvelde. Mulig å parkere ved fylkesveien. Turen opp er ca 3 km.

Mer informasjon her

Haugskollen

En flott rundtur og med flott utsikt over Hvarnes og lågen.

Se mer informasjon om turen her

Hvarneskollen – natursti

Denne runden ble «gått opp» tidlig på 1990 tallet av lokalhistorikerne Per Nyhus og Tor Bjørvik og var tenkt som en historisk vandretur.
Traseen går for det aller meste i lett skogsterreng med åpen furuskog og unge hogstfelter. Bare opp til toppen av Kirkerudåsen (208 m.o.h) er det tungt, men greit å gå.

Se mer informasjon her

Berganvarden, Vetakollane

Topptur til høyeste topp i gamle larvik kommune, før Lardal ble en del av storkommunen, 456 m.o.h

Parkering rett bak industriområde på Berganmoen.

Se beskrivelse av turen her

Tyriås

Lardal har mange fine turmål. Tyriås er på topp ti listen, der den ligger innover i skogene fra Gavelstad.

Du finner mer om turen her

Myråsen, Svarstad

En enkel tur opp til Myråsen. Det er en av Huldrestiene.

Mer informasjon se her

Pinås, Styrvoll

Middels krevende løype, ca 7 km. Selv om løypa går opp mot Trollfoss, er det ikke anbefalt å gå ned til fossen. Det er for rasutsatt.

Se beskrivelse av turen her

Flere turtips

Til toppen