Skal bruke 1 million til oppgradering av lekeplasser

Innhold

Har din vel- eller beboerforening en kommunalt eid nærlekeplass som trenger oppgradering? Da må du søke om midler før 31. mai!

I 2023 har Larvik kommune satt av 1 million kroner til oppgradering av kommunalt eide nærlekeplasser. For å bruke disse midlene, er det en forutsetning at det foreligger eller inngås en driftsavtale mellom vel- eller beboerforening og kommune. 

Dersom en velforening ønsker å bidra med dugnad til oppgradering av nærlekeplasser som er en del av en større kvartalslekeplass, er dette også aktuelt innenfor tilskuddsmidlene.

Lekeplasser der velforening eller beboere bidrar med dugnadsinnsats prioriteres ved fordeling av midlene.

Hva er en nærlekeplass?

Nærlekeplasser er små møte- og lekeplasser som ligger sentralt i et boligområde. Nærlekeplasser er designet for barn opp til skolealder.

Beboerne har ansvar for drift og vedlikehold av nærlekeplassene gjennom velforeningen, beboergruppe eller borettslaget.

Rammeavtale 

Larvik Kommune har rammeavtale på lekeutstyr med Kompan.

Vedlagte finner du en liste som viser utstyr for aldersgruppen 0-6 år, som kommunen har en gunstig pris på og kan bidra med i forbindelse med oppgradering av nærlekeplassene.

Kommunen kan også bidra med benkebord fra AOK (siste bilde i vedlagte utstyrsoversikt).

Møbler og utstyr

Dersom en vel- eller beboerforening ønsker å kjøpe inn møbler, eller bygge andre typer lekeutstyr (som for eksempel lekestue), kan det gis støtte til dette. Det er da en forutsetning at utstyret eller møblene har en kvalitet som er beregnet for å stå på et allment tilgjengelig lekeområde, og at lekeutstyret tilfredsstiller kravene til sikkerhet.

Kommunen bidrar med informasjon, veiledning og hjelp til planlegging.

Søk før 31. mai

Dersom din vel- eller beboerforening ønsker å oppgradere en kommunalt eid nærlekeplass, ber vi dere sende inn en søknad. Dette innebærer at dere inngår en avtale med kommunen om ivaretakelse av lekeplassen fremover.

Frist for å melde interesse er onsdag 31. mai 2023. 

Send inn søknad

Har dere spørsmål eller utfyllende informasjon som bilder, kan dette sendes på e-post til guro.hessner@larvik.kommune.no

Til toppen