Poesiinstallasjon 81 - diktet Mor av Knut Ødegård

Installasjonen ble åpnet av årets Wildenveyprisvinner 10. juni 2018 i forbindelse med Larvik Poesifestival.

Ødegård leste opp diktet og var begeistret over å få plass i denne byen som sprer poesi. Her sammen med ordfører Rune Høiseth.

Poesiparken 81 Mor, Knut Ødegård 770.jpg

Poesiparken Larvik har nå 81 installasjoner. Poesiparken er en idé fra Louis Jacoby, og er et konsept hvor dikt og litterære sitater skal prege det offentlige rom og gi innbyggerne og besøkende en ny opplevelsesdimensjon. Det skal være en stille røst i bybildet – en tilleggsverdi. Byen skal bruke poesien til refleksjon, til inspirasjon og til å fremme de gode følelsene.

Næringslivet i Larvik og kommunen gikk sammen om dette prosjektet i 2006. Kommunestyret i Larvik vedtok 10.05.2006 at Poesiparken realiseres som et kommunalt ledet prosjekt. Helt siden starten har Poesiparken hatt et styre med representasjon av to fra næringslivet og to fra kommunens administrasjon samt initiativtakeren.

Visjonen har siden starten vært:

Alle som bor i og besøker Larvik skal få større livskraft gjennom det Poesiparken formidler. 

Poesiparkens mål er:

  • Larvik er poesiby nr. 1 i Europa
  • Dikt, poesi og litterære sitater skal prege det offentlige rom
  • Parken skal utgjøre en stille røst i bybildet – en tilleggsverdi
  • Poesiparken skal fremme litterære verdier
  • Larviksamfunnet skal bruke poesien til refleksjon, til inspirasjon og til å få frem de gode følelsen i oss – i vår hverdag – der vi ferdes
  • De ulike installasjonene tilhørende Poesiparken har høy kvalitet
Til toppen