Nye steingjerder ved Bøkeskogen

Innhold

Nå får området rundt hovedinngangen til Bøkeskogen en løft. Steingjerdet skal byttes ut, nye benker skal opp og det vil bli mulig å stenge veien ned til festplassen for biltrafikk.

Web Steingjerdet

Nå starter arbeidet med rehabilitering av steingjerdene ved hovedinngangen til Bøkeskogen fra Gunnar Thoresens vei.

Steingjerdene skal rehabiliteres langs Dalheimveien, omlag 50 meter sørover og 20 meter nordover fra hovedinngangen ved flaggstengene. Eksisterende steingjerder fjernes, og det lages nytt fundament for det rehabiliterte gjerdet. Tre nye benker settes opp ved hovedinngangen i forbindelse med arbeidene.

Mulig å stenge innkjøring

Samtidig skal hovedadkomstveien til festplassen fra Gunnar Thoresens vei kunne stenges for biltrafikk.

Dette gjøres ved at avstanden mellom flaggstengene innsnevres noe og ved at det installeres to senkbare pullerter (stolper) mellom flaggstengene. Pullertene vil primært være senkede, men kan heves ved gjennomføring av større arrangementer på festplassen for å sikre området fra uønsket innkjøring. Det vil også bli satt opp trafikkregulerende skilt.

Arbeidene skal utføres av entreprenørfirma Marthinsen & Duvholt AS og anleggsgartnerfirma Steen & Lund i november og desember 2019.

Til toppen