Ny søknadsrunde i strømstøtteordningen

Innhold

Nå kan frivillige lag og organisasjoner igjen søke om strømstøtte. Søknadsfristen er 15. februar kl. 13.00.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som behandler søknadene. Strømstøtten blir utbetalt fortløpende, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Søk her

Hvilke kostnader blir kompensert?

Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022.

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden.

Mottakere får dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. I de tidligere søknadsrundene har kompensasjonsgraden vært 80 prosent.

Hvem kan søke?

Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og disse organisasjonene har rett til å søke:

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret.
  • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke hvis eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte hvis virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten.
    • Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

Les mer om vilkårene for ordningen her

Til toppen