Ny kunstgressbane i Kvelde

Larvik kommune ved entreprenør Carl C. Fon er i gang med grunnarbeidet på nye Kvelde kunstgressbane.

Kvelde

Kvelde kunstgressbane vil bli helt ny: massene og varmerørene i dagens bane blir fjernet, ny masse blir tilført og komprimert etter kravene i kunstgresshåndboka. Larvik kommune tar sikte på å ferdigstille sin del av banen i løpet av mai/juni 2021.

Kvelde IL skal deretter selv legge nytt kunstgress.

I anleggsperioden blir det anleggstrafikk på Kveldeveien, men Carl C. Fon AS vil etterstrebe å stoppe anleggstrafikken ved skolestart og -slutt.

Kontaktinfo:
Prosjektleder, Larvik kommune: Guro J. Berby – 40 47 02 14
Byggeleder: OPV AS, Jan Egil Juvet – 93 01 82 40
Anleggsleder: Carl C. Fon AS, Leif Markgren – 95 89 74 33

Til toppen