– Nå løfter vi fram Larviks historie

Innhold

Agnes Møller Jensens og Søstrene Hassel har fått parker oppkalt etter seg i sentrum og på Torstrand. Denne uka ble navnskiltene avduket.

Rita Kilvær og Ragnar Kløverød
Rita Kilvær og Ragnar Kløverød avduker Søstrene Hassels park. – Søstrene Olga og Erika Hassel var blant de første forkjemperne for kvinnelig stemmerett i Larvik, forteller Kilvær.

Kommunestyret vedtok i mai å gi de to parkene navn etter kjente kvinneskikkelser, nemlig Søstrene Hassel og Agnes Møller Jensen.

Initiativet kommer fra Larvik Høyre og Rita Kilvær. Sammen med varaordfører Rune Høiseth (Ap) og Ragnar Kløverød, rådgiver for park og friområder i Larvik kommune avduket de navneskiltene 19. september.

Fem kvinner har fått oppkalt plasser og parker etter seg

– Jeg synes det er moro å få være med på dette. Dette har vært en fanesak for meg, nå er det til sammen fem bemerkelsesverdige kvinner som har fått plasser og parker i Larvik oppkalt etter seg, forteller Kilvær.

Fra før har Larvik Mille Maries Treschows plass ved Bølgen og Edle Hartmann Schjødts park utenfor fengslet.

Også varaordfører Rune Høiseth (Ap) var med på avdukingen. 

– Hva betyr dette for Larvik? 

– Nå løfter vi fram Larviks historie. I dag tar vi kvinners rettigheter som en selvfølge, men det er mange land hvor det ikke er det, forteller Høiseth. 

Avduket Søstrene Hassels Park (4)
Parken i krysset mellom Øvre Bøkeligate, Gamle Kongevei, Sverres gate og Kongegata har fått navnet Søstrene Hassels park.
Avduket Agnes Møller Jensens (3)
Parken nord og syd for jernbanebrua på Torstrand har fått navnet Agnes Møller Jensens park.

Agnes Møller Jensen

I flere tiår jobbet Agnes Møller Jensen (1923-2014) for å ta vare på dem som av en eller annen grunn hadde havnet på utsiden i Larvikssamfunnet. Agnes Møller Jensen bidro med mat, husly og noen å prate med. 

På sin lille scooter rykket hun ut med hjelp til de som trengte det. Mange hadde behov for noen som lyttet til det de hadde å si, uten fordømmelse. Hun hadde lite til overs for dem som satte seg til doms over byens narkomane og alkoholikere.

På bakrommet på Jensens Corner etablerte hun sitt eget private sosialkontor. Her tok hun imot alle som hadde vanskeligheter med å få livet sitt på rett kjøl. I 1991 fikk Agnes Møller Jensen overta to bolighus på Hausane. Her kunne hun tilby mat og kaffe til de som trengte det. 

Kilder: Larvik museum, vi350.no og op.no

Avduket Agnes Møller Jensens (2)
Rita Kilvær og Rune Høiseth i Agnes Møller Jensens park. – Agnes Møller Jensen jobbet i flere tiår for å ta vare på dem som hadde havnet på utsiden i Larvikssamfunnet, forteller Rita Kilvær.

Søstrene Olga og Erika Hassel 

Olga (1849-1942)  og Erika (1859-1945) Hassel fra Nanset våget å stå opp for kvinnelig stemmerett i ei tid da kvinner helst ikke skulle heve stemmen. Hassel-søstrene var lærerinner i Larviksskolen.

Olga Hassel var en av de aller første kvinnene som ble ansatt i skoleverket i Larvik da hun fikk jobb ved pikeskolen i 1877. 

Den ti år yngre søsteren Erika jobbet i folkeskolen. Søstrene var beleste og bereiste, de brevvekslet med kjente forfattere i inn- og utland og drev en diskusjonsforening for kvinner hjemme i huset sitt på Nanset. 

I januar 1896 innkalte de to søstrene til stemmerettsmøte for kvinner. Det ble ikke dannet noen stemmerettsforening i Larvik etter møtet i januar 1896, men Olga og Erika Hassel hadde vekket et engasjement som ikke lot seg stoppe. 

Fem år etter Hassel-søstrenes møte ble det for første gang mulig for kvinner å stemme ved lokale valg. Ved dette valget ble seks Larvikskvinner valgt inn i kommunestyret i Larvik. Ingen andre kommuner i Norge hadde høyere kvinneandel. 

Kilder: Larvik museum, vi350.no og op.no

Til toppen