Nå lages det sentrumspark i Svarstad

Området ved Lardal ungdomsskole skal bli til en sentrumspark. Arbeidet er i gang og anlegget skal etter planen ferdigstilles våren 2020.

Larvik kommune skal opparbeide et nytt parkområde og utføre oppgradering av skolegården ved ungdomsskolen i Svarstad sentrum. Etter medvirkning med skole (elevråd, rektor og FAU), idrettslag og Statens vegvesen har vi landet på å realisere denne planen.

 

Området ligger i sin helhet inne på eiendommen som er avsatt til skoleformål. Planen er å stramme opp eksisterende grøntområde med en mur/amfi inn mot skolegården, grusganger, områder med leke- og aktivitetsapparater og grønne gressområder. Ut mot eksisterende bussholdeplass skal det plantes skjermende formklipte hekker. Den østre innkjøringen til skolegården sperres for kjøretrafikk og gjøres om til en smalere gangvei. Inne i skolegården er det planlagt bordtennisbord og basketbane med nye basketkurver. Det er planlagt å oppgradere eksisterende belysning i skolegården.

Opparbeidelsen finansieres av reformmidler etter kommunesammenslåingen som politikerne har bevilget, midler skolen/FAU har til uteområdene sine og spillemidler. FAU har søkt om eksterne midler til de planlagte sitteelementer i tre og en gapahuk/leskur med moderne uttrykk, og vi håper å få på plass disse også.

Vi vil ikke gjøre endringer i fortausbredde eller veiareal på Lågaveien. Dagens bussholdeplass med eksisterende busskur blir også liggende inntil videre, da denne driftes av Statens vegvesen og busskuret er vegvesenet sin eiendom. Oppgradering av holdeplassen ligger ikke inne i vegvesenet sine planer for 2019 eller 2020, men kommunen har spilt inn ønske om en oppgradering. Holdeplassen er lagt på vegvesenet liste, som blir prioritert ut i fra påstigninger og generelt behov for oppgradering, for 2021.

Anleggsgartnerarbeiene skal utføres av Håkonsen og Sukke Landskapsentreprenører AS. Grunnarbeidene starter opp denne uka og skal utføres nå i høst. Anlegget ferdigstilles våren 2020.

 

Til toppen