Medvirkningsseminar om plan for kulturminner og stedskaping

Innhold

Kommunen lager temaplan for kulturminner og stedskaping. Alle interesserte er velkomne til Sliperiet onsdag 24. august kl. 17:00 til 19:00.

Larvik kommune har startet arbeidet med en handlingsplan for kulturminner og stedskaping. Vi arbeider nå med kunnskapsgrunnlaget for planen og ønsker dine innspill om viktige kulturminner, arbeider som pågår, aktiviteter, tema og arbeidsformer du mener må med i handlingsplanen.

  • Gjelder hele Larvik kommune – boliger og næring
  • Handler om bygninger, plasser, veger, kulturlandskap, fartøyer, båter, kulturminner under bakken og under vann og immaterielle minner mm.
Farriselva

Temaplan

  • Innlegg fra Kulturarv i fylkeskommunen
  • Info om Kulturplanen og kulturminneplanen
  • Hvor er dine viktige kulturminner?
  • Dine erfaringer om bruk og vern av kulturminnene nær deg
  • Ideer for bedre tilrettelegging av kulturminner for formidling til alle

Det vil bli servert mat og drikke. 

Mål med planen 

Målet med planen er at den skal bidra til at kulturminnene i enda større grad skal gi glede og kunnskap til Larviks befolkning og være integrert i stedsutviklingen.

Tid og påmelding

Onsdag 24. august kl 17:00 - 19:00 på Sliperiet.

Send e-post til kulturminner@larvik.kommune.no for å melde deg på.

Har du innspill? 

Utenom seminaret, send kontaktinfo til kulturminner@larvik.kommune.no om:

  • Hvilke miljøer og personer kjenner du til som arbeider med/interesserer seg spesielt for kulturminner?
  • Kjenner du til historiefortellere, tradisjonsbærere, sangere eller andre som bør intervjues for innsamling av immateriell kultur?
Til toppen