Larvik er kåret til årets kulturkommune i Vestfold

Larvik blir dermed Vestfold sin kandidat til kåringen av Norges beste kulturkommune

Prisen gis ut av Norsk Kulturforum, og er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivet. I løpet av våren og sommeren går vinnerne videre til den nasjonale kåringen.

Juryens begrunnelse:
Larvik kommune har en helhetlig og langsiktig kulturstrategi med god politisk forankring. De har høy vilje til å satse på kultur, noe som blant annet vises i en grundig og gjennomarbeidet kulturplan med en tydelig og klar retning. Kulturplanen vektlegger samskaping og samarbeid som en metode for å ivareta kulturens bredde og mangfold.

Larvik kommune viser en balansert tilnærming til det profesjonelle aspektet og til det organiserte og uorganiserte kulturtilbudet. Videre satser kommunen på å være en tydelig tilrettelegger og støttespiller overfor barn og unge, frivilligheten, profesjonelle aktører og kunstnere, kulturnæringen og private aktører.

De senere årene har kommunen gjort betydelige investeringer i kulturarenaer og kulturbygg, noe som vil komme kulturen og Larviks befolkning til gode. 

Juryen har bestått av Ellen Eriksen (leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Vestfold fylke), Signe Marie Kittelsaa (leder i NOKU Telemark), Bente Ragnhild Andresen (styremedlem i NOKU Vestfold) og Synnøve Viksand Johnson (leder i NOKU Vestfold).

Utdeling av diplom vil foregå under NOKUs årsmøte 27. mars på Sliperiet i Larvik.

Til toppen