Kari Moldvær er ny biblioteksjef i Larvik

Kari Moldvær (46) startet som biblioteksjef ved Larvik bibliotek 1.oktober.

kari moldvær_biblioteksjef.jpg

Kari Moldvær er 46 år, bor i Porsgrunn, er gift og har fire barn. Hun har bedriftsøkonomiutdanning fra BI, Bibliotekarutdanning fra Høyskolen i Oslo og kommer fra en stilling ved Porsgrunn bibliotek hvor hun har jobbet 18 år -  de siste årene som avdelingsleder for bibliotekets barne- og ungdomsavdeling. Hun har også vært tillitsvalgt for Bibliotekarforbundet både på Porsgrunn bibliotek og for avdeling Telemark i mange år.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med alle fine kolleger her på biblioteket - her er det mye god kompetanse! Jeg vet at Larvik bibliotek oppleves som et godt bibliotek som er opptatt av å tilby brukerne det de til enhver tid er opptatt av, sier Kari Moldvær.

Larvik bibliotek har et godt omdømme også utenfor både kommune- og fylkesgrenser. Det blir gøy å være med på  dette arbeidet videre, sier hun.

– Jeg brenner spesielt for arbeid mot barn og unge, og for å gi alle like muligheter. Forskjellene øker i samfunnet vårt, og biblioteket er en utrolig viktig arena for å gi alle muligheter til opplysning og deltakelse i samfunnet. Det blir gøy å bli kjent med byen og mange nye mennesker.

Her kan du lese Østlands-Postens intervju med den nye bibliotekssjefen

Til toppen