Fortsatt god badevannskvalitet i Larvik (2)

Innhold

Vannprøver tatt 19. juli viser god kvalitet på badevannet i Larvik. Hederlandselva og Daleelva ble testet 12. juli.

Det blir tatt ut en prøve på hver plass med oppfølging dersom det er nødvendig. 

Kommunen har stort sett svært god vannkvalitet på sine badeplasser. Badevannskvaliteten bestemmes først og fremst av hvor mye tarmbakterier (E:coli) som er i vannet. Disse kan stamme fra mennesker, dyr og fugler. 

Inndelingen er basert på Folkehelsas Vannkvalitetsnormer for friluftsbad:

  • Meget god badevannskvalitet: under 100 E.coli.
  • Akseptabel/mindre god kvalitet: 100-1000 E.coli.
  • Uakseptabel kvalitet: mer enn 1000 E.coli.
Sted Generell E.coli (tarmbakterier) Turbiditet (uklarhet i vannet)
Solplassen og Rakke God 2 0,34
Agnesodden God 12 0,73
Lillevik God 14 2,2
Lillejordestranda (Holmejordet) God 29 1,3
Jordebukta God 15 0,89
Herlandselva Akseptabel 121 0,98
Daleelva God 9 0,11

 

Til toppen