Fontenen på Larvik torg skal settes i stand igjen

Kommunalteknikk v/ prosjektavdelingen rehabiliterer fontenen på Larvik torg.

Arbeidene gjennomføres i egenregi og etter planen skal det være ferdig ultimo april 2018.

Fontenen skal fremstå som helt lik dagens både hva gjelder utseende og opprinnelig forutsatte ytelser.

Det er satt opp et telt som skal oppvarmes for å utføre arbeidene frostfritt. Teltet kommer til å stå frem til rørføringer og støpearbeidene er ferdige.

Har du spørsmål eller kommentarer ta kontakt med prosjektleder Dler Jaf sentralbord telefon 33 17 10 00.

Fontenen på Larvik torg skal settes i stand igjen
Fontenen på Larvik torg skal settes i stand igjen
Fontenen på Larvik torg skal settes i stand igjen
Til toppen