ALLEMED-dugnad

Larvik kommune har inngått en samarbeidsavtale med Nasjonal dugnad mot barnefattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU).

I den anledning har aktører i kommunen og frivillige organisasjoner fått invitasjon til ALLEMED-dugnad mandag 24. september kl. 17.30 - 19.30. 

ALLEMED er et informasjons- og handlingsverktøy som brukes for å skape diskusjon og øke bevisstheten om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge, og kan gi konkrete ideer til hvordan man kan jobbe for å finne gode løsninger som gjør at barn og unge får mulighet til å delta.

Målet med dugnaden er å øke bevisstheten om utenforskap som følge av fattigdom, styrke samhandling på tvers av fag og sektorer og komme frem til konkrete ideer som kan bidra til at barn får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

Til toppen