Åpnet ny lekeplass

Innhold

Lørdag ble den nye lekeplassen i Nevlunghavn åpnet av ordføreren.

 

Kvartalslekeplassen er totalrenovert etter innspill fra, og i tett samarbeid med, Nevlunghavn Velforening.

Velforeningen har hatt en egen lekeplassgruppe med leder Eirin Støen i spissen. De har jobbet med forslag til utforming, oppfølging av oppgraderingen, produksjon av en egen lekefyrlykt, skjøtsel av området, og søknad om støtte fra Sparebankstiftelsen - som ble innvilget og bidro med 230 000,- til oppgraderingen. Foreningen har også bidratt med egne midler. Grillhytte og redskapsbod er betalt og oppført av velforeningen. Foreningen har også inngått en avtale med kommunen om å bidra med blant annet framtidig drift/skjøtsel av lekeplassen – olje/male lekeapparater, gressklipping og islegging.

Larvik kommune har stått for prosjektering, prosjektledelse og byggeoppfølging, innkjøp av lekeapparater, kunstgress og asfalt, kontrahering av entreprenør, og søknad om spillemidler.

Entreprenørarbeidet er utført av anleggsgartner Abrahamsen og Pedersen A/S, ved Thomas Abrahamsen.

Kommunen vil gjerne takke både velforeningen og entreprenør for et veldig godt samarbeid, med en god, hyggelig og konstruktiv tone fra alle involverte. Engasjementet til alle som har deltatt er et eksempel til etterfølgelse og viser hvor mye vi kan få til ved å jobbe/dra lasset sammen!

web_primus-motor.jpg
Til toppen