7. klassene lager isskulpturer i Bøkeskogen

Det unike elevprosjektet skal lyssettes og avdukes fredag 2. februar 2018.

Isskulpturer 1, foto Arve Karlsen 25.01.2018 770x433 181 kB.jpg

Smelter sammen er et prosjekt i Den kulturelle skolesekken og et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune.

To nye klasser deltar hver dag og alle 7. klasser i Larvik skal gjennom programmet.

14 tonn isblokker er hentet i Trøgstad. Blokkene deles opp og hver elev får sin is-kube som skal formes med is-verktøy for så å settes sammen til en felles installasjon. 

De tre kunstnerne Ida Nove Cannon, Randi Beck og Roger Villje presenterer is som formingsmateriale, og i samtale med elevene og stedet skapes en installasjon i landskapet.

Isskulpturer 2, foto Arve Karlsen 25.01.2018 770x433 164 kB.jpg

I de to timene elevene jobber med forming i is er dialogen nøkkelen, det er her ideene oppstår, utfordres og kommuniseres.

Elevene får ikke en konkret oppgave, men må selv utforske materialet og dets muligheter. Med fantasi, lyst og lek finner de sitt unike uttrykk som skiller den fra alle de andre.

Elevene bygger en buktende form mellom de majestetiske stammene i Bøkeskogen av is-stenene elevene skjærer til.

Is-muren vil smelte å gå tilbake i kretsløpet når varmegradene arbeider videre på skulpturene. Materialets reise er fascinerende og elevene kommer i kontakt med transformasjonen fra flytende til fast formingsmateriale og observerer den smelte igjen med tiden. Kanskje blir skulpturen til skyer som seiler fra Larvik på sommerblå himmel?

Isskulpturer 3, foto Arve Karlsen 25.01.2018 770x433 164 kB.jpg

"Smelter sammen" vil stå som en lysende illustrasjon i mørketiden over hvordan alt henger sammen og transformeres i naturlige sykluser.

"Smelter sammen" er en is-skulptur og en stedspesifikk produksjon der elevene får et nytt blikk på Bøkeskogen.

Ved å bruke is som materiale vil alt som skapes være midlertidig og i konstant forandring. Det forgjengelige i isen står i kontrast til landskapets bestandighet.

Foto: Arve Karlsen, Kulturavdelingen

Til toppen