2022 er frivillighetens år

Innhold

Marianne og Rikke leder treningsgruppa, Sterk og Stødig, og ble denne månedens frivillige!

Marianne Og Rikke Sterk Og Stødig (1)

Sterk og Stødig er et treningstilbud i Larvik, til deg over 65 år. Det holdes ukentlig av Marianne og Rikke. De ble denne måneden kåret til månedens frivillige av Frisklivssentralen, takke være deres store bidrag og engasjement. 

- Vi ønsker å gjøre Larviks innbyggere kjent med frivillige og bidragsytere, som gir av sin tid, med engasjement og pågangsmot til det beste for alle på Friskliv. Vi vet at våre frivillige betyr særlig mye for særlig mange. Våre frivillige setter spor! Skriver Tone Irene Baasland, fra Frilivssentralen. 

 

 

 

Til toppen