Spørsmål om vaksinering?

Vår vaksinekoordinator Cecilie svarer her på de vanligste spørsmålene om vaksinering i Larvik

Istock 1266038687

Larvik kommune får daglig mange spørsmål i forbindelse med vaksinering. Her svarer vaksinekoordinator i kommunen, Cecilie Lyngra Seierstad, på noen av de mest stilte spørsmålene.

Hvordan er framgangsmåte ved vaksinering, fra man blir kontaktet til man er ferdig vaksinert med runde to?

– Når den gruppen man tilhører skal vaksineres får man tilsendt en SMS der man blir spurt om man ønsker vaksinen. Så går man inn på en link i meldingen der man kan svare ja eller nei. Svarer man ja kan det gå opp til to til tre uker før man får tildelt time, også da per SMS. Når man har fått satt første dose får man beskjed om når man får dose to.

Kan man ringe og bekrefte per telefon i stedet for å logge seg inn på nett hvis man ikke klarer det?

– Det kan man. Man ringer da vaksinetelefonen på telefonnummer 33172604. Her skal man kun ringe hvis man først har fått SMS. Man kan ikke ringe og bestille time for vaksinering her.

Hva skjer om man mener man ikke har blitt kontaktet med spørsmål om man ønsker vaksine?

– Alle som er folkeregistrert i Larvik skal få SMS. Hvis du er over 65 år og ikke har blitt kontaktet så ring vaksinasjonstelefonen. De som ikke svarer på SMS som er sendt ut blir ringt opp av oss. Dersom vi ikke oppnår kontakt via telefonen, sender vi ut brev med beskjed om å kontakt oss dersom de ønsker vaksine. Vi ber også pårørende følge med om deres har blitt kontaktet og om de har svart.

Hvordan defineres hvem som er i risikogrupper?

– Det er Folkehelseinstituttet som har definert de ulike risikogruppene og har beskrevet hvilke sykdommer/tilstander som går innunder her. På bakgrunn av dette melder fastlegene inn sine pasienter til vaksinasjon. Det er ikke anledning for innbygger å selv definere seg inn i risikogruppene.

Kan man få vaksine andre steder enn i Sliperiet?

Per nå foregår all vaksinering på Sliperiet. Det er enkelte unntak der hjemmetjenesten vaksinerer hjemme. Det har vært vaksinert i Svarstad, men det var kun til aldersgruppen over 75 år.

Kan man få hjelp til å komme til vaksineringsstedet hvis behov?

– Klarer man ikke å komme til Sliperiet kan man ringe vaksinasjonstelefonen. Vi har kontakt med frivillige som kan hjelpe.

Hva gjør man når man kommer til vaksineringsstedet?

– Vent utenfor til rett før det er din time. Så går du inn øvre inngang. Her møter du frivillige som henviser deg til en ledig plass. Når det er din time blir du hentet og tatt med til et vaksineringsbordene. Her blir du registrert og får spørsmål knyttet til allergier eller sykdommer. Så blir vaksinen satt, og du blir ledet til et venteområde der du må være under observasjon i 20 minutter. Så går du ut en annen inngang der du kom inn. Før du går fra vaksinatøren får du dag for dose to. Nøyaktig tidspunkt får du tilsendt på SMS.

Er man garantert dose to når man har fått dose én?

Ja, det er man og per i dag er det 6 uker mellom dosene. Dette vil endres til 12 uker når vi er ferdige med risikogruppene. Det vil si når vi begynner å vaksinere innbyggere under 65 år uten tilleggssykdommer/tilstander.

Hva med parkering i Hammerdalen under vaksineringen?

Du har 1 time gratis parkering, og det er bare å sette fra seg bilen innenfor det merkede området. Ikke kjør inn forbi og parker bak Sliperiet, men parker foran bygget.

Kan man selv bestille time eller be om ny time dersom timen man får ikke passer?

– Man kan ikke selv bestille time, men er man eldre enn den prioriteringsgruppen vi vaksinerer kan de kontakte Ringeteam på 33172604. Dersom timen ikke passer kan de via telefon trykke på «Send meg ny time senere» eller ringe til Vaksinasjonstelefonen og endre timen. Vi oppfordrer alle til å gjøre det de kan for at de kan komme til oppsatt time slik at de får vaksinen så fort som mulig.

Kan man angre svaret man gir i forhold til ja/nei til vaksine? Hvordan gjør man i tilfellet det?

– Ja, man kan da gå inn på linken man fikk på SMS, og endre svaret sitt der. Har man problemer kan man ringe vaksinetelefonen.

Hvor lenge må man forvente å vente på time når man har sagt ja? Hvordan får man beskjed?

– Dette avhenger av tilgangen på vaksiner. Det kan ta opp mot to til tre uker. Man får da en SMS med time.

Hvorfor kan man ikke få et estimat for når man har tur for vaksinering?

– Det skyldes at vi ikke vet hvor mange vaksiner vi vil få framover og når vi får. Derfor er det umulig å gjette når man vil få vaksinen.

Får man vite hvilken type vaksine man skal få? Det kan jo være at en kontroversiell vaksine blir tatt i bruk igjen. Da vil nok noen fortsatt være redde for å få den. Kan man da velge å få en annen type?

– Vi forholder oss her til Folkehelseinstituttet (FHI). I øyeblikket kan man ikke velge vaksinetype.

Når får man andre dose?

– Per i dag settes dose to seks uker etter dose én.

Er det noen som har fått reaksjoner på vaksine i Larvik?

– Det er så langt ikke registrert alvorlige reaksjoner på vaksinene i Larvik. På Sliperiet har vi hele tiden god beredskap med eget beredskapsrom, og en lege er tilstede hele tiden.

Setter kommunen alle vaksiner de får umiddelbart?

– Alle doser vi mottar settes samme uke som de ankommer.

Noe annet du vil si?

– Det er viktig at man møter til den timen man har fått, og at man er presis. Vi får vaksiner hver tirsdag, og den må da settes innen fredag samme uke. Det er mange som ønsker time raskt, så vi ønsker at du prioriterer vaksinetimen din før andre avtaler. Møt ikke fram på vaksineringsstedet dersom du ikke har fått time. Dersom du har meldt fra om at du kan stille til eventuelle ledige vaksineringstimer, er det fint om kan kommer så fort som mulig. Kom med lette klær som gjør det lett å komme til stedet der vaksinen skal settes, og ta med munnbind.


Spørsmål og svar hentet fra intervju med Østlands-Posten 5.mai.

Les mer om koronavaksinering i Larvik

Url format not supported.

Til toppen