Oppstart av vaksinasjon for aldersgruppen 65–74

Innhold

Regjeringen anbefaler at alle personer over 65 år tar en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. For de fleste vil dette være den fjerde dosen.

Larvik kommune er godt i gang med vaksineringen av de over 75 år. 

Personer som er over 75 år eller eldre som enda ikke har fått ny oppfriskningsdose/fjerde dose kan ringe vaksinasjonstelefonen 33 17 26 04 på hverdager 08.30-15.00 for å settes opp på time.

Vaksineringen skjer i Byskogveien 5, i bygget ved siden av Larvik legevakt.

Gruppen 65–74 år

Så snart vaksineringen av innbyggere fra 75 år og eldre er gjennomført, vil innbyggere i alderen 65 til 74 år få tilbud om vaksinering.

Vi kommer til å sende ut SMS til innbyggere og tilby dem oppfriskningsdose 2, slik vi har gjort med de andre 3 dosene.

Gruppen 18–64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Folkehelseinstituttet vil i løpet av noen uker komme tilbake med informasjon om tidspunkt for oppstart av vaksinasjon med ny oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18 til 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Denne gruppen er foreløpig ikke prioritert av Folkehelseinstituttet.

Viktig informasjon om fjerde dose

  • Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.
  • Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon
  • Tidsintervall fra du er frisk etter koronainfeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker.

Anbefalingen om fjerde dose kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet etter råd fra Folkehelseinstituttet.

Til toppen