Oppfriskningsdose med koronavaksine

Innhold

Folkehelseinstituttet åpner nå for at de som er 80 år eller eldre kan ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine.

– Folkehelseinstituttets vurdering er at vi åpner opp for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet (FHI)

FHI ser ikke grunnlag for å gi en generell anbefaling om en ny oppfriskningsdose (fjerde dose) til alle over 80 år, men mener dette kan vurderes og velges av den enkelte.

I Larvik kan personer som er over 80 år eller eldre som ønsker ny oppfriskningsdose/fjerde dose ringe vaksinasjonstelefonen 33 17 26 04 på hverdager 08.30-15.00 for å settes opp på time.

Ikke grunnlag for å gi generell anbefaling

Folkehelseinstituttet vurderer at det basert på dagens kunnskap og situasjonen i Norge ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en 2. oppfriskningsdose til alle eldre, heller ikke de aller eldste og skrøpeligste.

EMA og ECDC sier samtidig at en ny oppfriskningsdose (dose 4) med mRNA-vaksine kan være aktuelt til personer over 80 år.

FHI presiserer at det er begrenset kunnskap om i hvor stor grad beskyttelse mot alvorlig sykdom avtar blant personer over 80 år etter den første oppfriskningsdosen, men vurderingen baserer seg på at de eldre oppnår generelt lavere immunresponser enn yngre og de har en høyere risiko for å bli alvorlig syke om de skulle smittes.

I Norge er nå vinterbølgen av epidemien avtakende slik at en eventuell nytte av en ny oppfriskningsdose vil være mindre i Norge enn i andre land med en mer utbredt epidemi.

Folkehelseinstituttet åpner likevel for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.

En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Til toppen