Nye oppdaterte koronavaksiner

Innhold

Vaksinene er oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av SARS-CoV-2-viruset som sirkulerer. Per nå er det fortsatt personer over 65 år som tilbys ny oppfriskningsdose.

De oppdaterte vaksinene inneholder mRNA-koden til Spike-proteinet fra både det opprinnelige covid-19-viruset (Wuhan) i tillegg til omikronvarianten.

Vaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna ble anbefalt godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter i begynnelsen av september.

Får de nye vaksinene i uke 37

Kommunene vil etter planen få den nye vaksinen fra Pfizer/BioNTech i uke 37. Det er foreløpig ikke klart når den oppdaterte vaksinen fra Moderne vil kunne leveres til kommunen.

Alle som fyller 65 år i 2022 skal ha fått tilbud om time på SMS. Hvis du ikke har fått tilbud om time kan du ringe vaksinasjonstelefonen 33 17 26 04.

Innbyggere som har time i perioden 7.-13.september og ønsker den nye vaksinetypen, kan ringe vaksinasjonstelefonen 33 17 26 04, og bli satt opp på ny time etter 19. september.

Bedre beskyttelse

Studiene som ligger til grunn for godkjenningen av de nye oppdaterte vaksinene viser at en oppfriskningsdose med disse vaksinene gir minst like god immunrespons mot det opprinnelige Wuhan-viruset og bedre immunrespons mot Omikron, sammenliknet med de opprinnelige vaksinene.

Økt antistoffnivå vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men Folkehelseinstituttet vet så langt lite om hvor stor denne forskjellen er.

Beskyttelsen mot alvorlig sykdom antas imidlertid å være lik for de opprinnelige mRNA-vaksinene og de nye, oppdaterte vaksinene.

Er du nylig vaksinert?

Personer over 65 år som nylig er vaksinert med oppfriskningsdose med opprinnelig vaksine, har allerede gjennom denne dosen fått styrket sin immunitet mot alvorlig sykdom og skal derfor ikke ha ytterligere ny dose med oppdatert vaksine nå.

Gruppen 18–64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Vaksinasjon i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19 har foreløpig ikke startet opp.

Folkehelseinstituttet vil komme tilbake med informasjon om vaksinasjon for denne gruppen i løpet av kort tid.

Til toppen