Fakta om Helsekvartalet

Innhold

Helsekvartalet bygger opp tjenester ut mot innbyggerne.

Helsekvartalet Januar 2022 (2)

Helsekvartalet skal bli et ressurssenter og samle spesialiserte tjenester, kompetanse og utvikles til å møte framtidas tjenestebehov.

Gjennom temaplan Helse og omsorg 2019-2032 er det vedtatt å satse på utviklingen av Larvik sykehus/Byskogenkvartalet til Helsekvartalet.

Helsekvartalet vil få betydning for sentrumsutviklingen og inngår i Byutviklingsplanen mot 2040. 

Hva skal Helsekvartalet inneholde?

I dag rommer kvartalet Byskogen sykehjem, legevakt, tjenestekontoret, helsehjelpen, røntgen og dagkirurgisk avdeling, i tillegg til kontorer og Larvik tannklinikk.

Helsekvartalet skal inneholde:

  • Helsestasjon for eldre: et senter hvor eldre kan få utredning og avklaring om fysiske, psykiske og funksjonelle plager. Innbyggertjenesten er ny og er samlokalisert med Tjenestekontoret og Helsehjelpen, som kan bistå med oppfølging og tiltak
  • Spesialiserte korttidsplasser: lindrende, observasjonsposter og avklaringsplasser
  • Simulerings- og ferdighetssenter for ansatte, pasienter, brukere og pårørende
  • Første etasje og hagen skal åpnes opp for besøkende og publikum.

Ny legevakt og nye heldøgnsomsorgsplasser var opprinnelig tenkt lagt til Helsekvartalet. Forprosjektets utredninger viste at flere at forutsetninger ikke var på plass til å realisere, og kommunestyret vedtok høsten 2022 å gjøre justeringer i disse planene

Til toppen