Tjølling sykehjem

Innhold

Tjølling Sykehjem ligger rett over veien for Tjølling Kirke. Sykehjemmet ble opprinnelig bygget i 197?, men fikk i 2004 en vesentlig oppgradering og påbygging. 

Sykehjemmet ligger landlig til, med barne og ungdomsskole, boligområde, gårder og skog i umiddelbar nærhet.

Sykehjemmet er bygget på en flate og alle avdelinger har tilgang til eget uteområde, og har en stor og fin kafeteria som benyttes til både besøk og arrangementer. Pasientrommene fremstår som lyse og trivelige.

Sykehjemmet har 41 pasientrom fordelt på 2 avdelinger.

Avdeling Kaupang er en generell sykehjemsavdeling med 16 pasientrom. Pasientene her har et bredt spekter av diagnoser. 

Avdeling Huseby har 25 pasientrom fordelt på 3 grupper. A har 9 rom, D har 7 rom og F har 9 rom. Avdeling Huseby er en skjermet avdeling for personer med demens. 

Tjølling Sykehjem er sertfisert livsgledehjem.

Tjølling sykehjem huser også dagaktivitetstilbud, 15 kommunale omsorgsleiligheter og er bygget i tilknytning med Villa Kveldsol. Sammen utgjør de Kompetansesenter for demens.

Til toppen