Omsorgsbolig og bemannet bolig

Innhold

Dersom du er i behov av omsorgsbolig eller en bolig med bemanning, kan du henvende deg til virksomhet Boligforvaltning eller Tjenestekontoret for bistand.

Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig, universelt utformet for personer med nedsatt funksjonsnivå. Tjenester tilpasses endringer i funksjonsnivå og omsorgsbehov. Målet er å forebygge ytterligere funksjonstap og institusjonsopphold.

Bolig med bemanning

Boliger med bemanning er som regel en tilrettelagt bolig som er samlokalisert med andre boliger og en personalbase.

Målgruppe

 • Personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan bo i egen bolig, selv med utbedring og tilrettelegging av hjemmeforholdene, og hvor flytting til annen privat/kommunal bolig er vurdert
 • Personer med store og sammensatte behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester prioriteres til døgnbemannede omsorgsboliger
 • Ektefelle til person som er tildelt omsorgsbolig kan bo i boligen sammen med tjenestemottaker, så lenge tjenestemottaker lever

Vi tilbyr

 • Du treffer hjelpsomme og serviceinnstilte mennesker
 • Du får relevant informasjon, råd og veiledning
 • Du får ønsket bistand, for eksempel til utfylling av søknadsskjemaer
 • Du kan komme i kommunens åpningstid uten forhåndsavtale

Våre forventninger

 • Du tar kontakt ved behov
 • Du leverer den dokumentasjonen som etterspørres
 • Du gir tilbakemelding på våre tjenester, det være seg ros, ris eller forbedringsforslag.
Søk om omsorgsbolig eller bolig med bemanning

Boligtyper

Kommunen eier og/eller har tildelingsretten til ulike typer boliger:

 • Utleieboliger
 • Trygdeboliger
 • Bemannede boliger for ulike målgrupper
 • Omsorgsboliger (utleie)
 • Omsorgsboliger i borettslag (kjøp)

Geografisk er boligene spredt over store deler av kommunen.

Klage

Informasjon om klageadgang framgår av vedtaket som sendes deg.

Kontakt

 • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
  • Telefon: 33 17 10 00 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen