Verket timeplan

Oversikt over aktiviteter i løpet av en uke.

Mandag

09.30–14.00 Musikk
09.50–10.00 Myk opp
10.00–14.00 KreAktiv mandag
10.00–14.00 Produksjon søm
12.00–13.30 Lesegruppe
12.00–17.00 Foto
13.00–13.10 Myk opp

Tirsdag

09.00–14.00 Atelierfellesskap
10.00–11.30 Tegneøvelse
10.00–11.30 Musikk
12.00–14.00 Grafisk design – nivå 1
14.30–15.30 Musikk

Onsdag

10.00–14.00 Tegnekafé
10.00-11.30 Grafisk design – arbeid
12.00-15.30 Musikk

Torsdag

10.00-11.00 Dans
10.00-14.00 Atelierfellesskap
10.30-14.30 Strikkekafé
10.00–14.00 Treverksted Norskskolen
10.30–11.30 Gitar nybegynner
13.00–13.10 MYK OPP
13.30–15.30 Grafisk design – nivå 2

Fredag

09.30–13.30 Musikk
10.00–14.00 KreAktiv fredag
Til toppen