Verket timeplan

Oversikt over aktiviteter i løpet av en uke.

Mandag

09.30–14.00 Musikk
10.00–14.00 KreAktiv mandag
09.00–14.00 Produksjon søm
10.00–14.00 Strikkekafé
12.00–17.00 Foto
12.30–14.00 Lesegruppe
13.00–13.10 Myk opp

Tirsdag

10.00–14.00 Atelierfellesskap
10.00–11.30 Tegneøvelse
10.00–11.30 Musikk
10.00-14.00 Strikkekafé
12.00–14.00 Grafisk design – nivå 1
14.30–15.30 Musikk

Onsdag

10.00–14.00 Tegnekafé
10.00–11.30 Grafisk design – arbeid
10.00–14.00 Strikkekafé
12.00–15.30 Musikk

Torsdag

10.00–11.00 Dans
10.00–14.00 Atelierfellesskap

10.00–14.00

Strikkekafé
10.00–14.00 Treverksted Norskskolen
10.30–11.30 Gitar nybegynner
13.00–13.10 Myk opp
13.30–15.30 Grafisk design – nivå 2

Fredag

09.30–13.30 Musikk
10.00–14.00 KreAktiv fredag
10.00–14.00 Strikkekafé
Til toppen