Verket timeplan

Oversikt over aktiviteter i løpet av en uke.

Mandag

09.30–14.00 Musikk
10.00–14.00 Gjenbruksdag
09.00–14.00 Produksjon søm
12.30–14.00 Litterært pusterom

Tirsdag

10.00–14.00 Atelierfellesskap
10.00–11.30 Tegneøvelse
10.00–11.30 Musikk
10.00-14.00 Turgruppe
12.00–14.00 Grafisk design – nivå 1
14.30–15.30 Musikk

Onsdag

10.00–14.00 Tegnekafé
10.00-14.00 2. etasje treverk
10.00–11.30 Grafisk design – arbeid
12.00–15.30 Musikk

Torsdag

09.00-14.00 Arbeidsgruppe treverk
10.00–11.00 Zumba Gold / VERKET
10.00–14.00 Atelierfellesskap
10.00-14.00 Hobbykafé
10.00–14.00 Treverksted
10.30–11.30 Gitar nybegynner
13.30–15.30 Grafisk design – nivå 2

Fredag

09.30–13.30 Musikk
10.00–14.00 Gjenbruksdag
10.00-14.00 2. etasje treverk
Til toppen