Kan VERKET være noe for meg?

Velkommen som medlem på VERKET!

Collage
Foto: Janne Askeland/Line Loholt

VERKET er en arena for mestring, utfordring og læring, både personlig, faglig og sosialt. Vi tilbyr kunst-, kultur-, og håndverksfag innen musikk, tegning, maling, trearbeid, dans, lesing, foto, søm, håndarbeid, grafisk design med mer. Du vil møte aktivitetsledere med høy kompetanse og personlig engasjement.

VERKET holder til i Kongegata 1 i Larvik sentrum. Alle grupper, verksteder og kurs foregår på dagtid og har begrenset antall plasser. Aktivitetene er gratis.

Hvis du står utenfor arbeid eller utdanning, ta gjerne kontakt med oss for en prat. Da får du informasjon om VERKET. For at du kan benytte deg av aktivitetene, melder du deg inn som medlem. Ta gjerne med deg en kontaktperson eller noen andre dersom du ønsker det. Fokus i samtalen er: Hva kan du? Hva har du lyst til? Hva ønsker du å bidra med?

Det å ha noe meningsfullt å gå til er det viktigste enkeltelementet for å ha et verdig liv. Vi identifiserer oss gjennom det vi gjør i hverdagen, og vår egenverd og selvfølelse er tett knyttet opp til vår mestring. På VERKET finner du blant annet de som har et langt arbeidsliv bak seg, men som ikke lenger kan jobbe fordi de har fått en kronisk sykdom, de som ennå ikke har kommet inn i arbeidslivet, de som sliter med psykiske helseplager, de som soner med lenke, de som er mellom jobber, de som venter på utredning, de som har møtt en vegg, de som er som deg og meg, men som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet – for en kortere eller lengre periode. Det er ikke noe aktivitetskrav på Verket - her kan du komme innom bare for å skravle eller drikke kaffe. Vi er skravlekopp-sertifisert! 

VERKET har et sterkt brukerfokus. Kulturombud og frivillige har siden 2005 vært med på å utvikle tilbudet slik det framstår i dag.

Koppen (1)
Til toppen