Hvordan bli medlem?

Innhold

VERKET er et kommunalt lavterskel møtested. Det betyr at det er lav terskel for å ta kontakt. Ønsker du å være med på aktiviteter, må du melde deg inn. Det er gratis å være medlem.

Hvordan tar jeg kontakt?

Det er greit å bare være nysgjerrig og stikke innom i kaféen til en uforpliktende prat. Ta deg gjerne en lunsj eller kaffe for å sjekke ut stemningen og atmosfæren hos oss hvis du er usikker på om dette kan være noe for deg.

Mange tar direkte kontakt med en ansatt når de besøker VERKET kafé, eller via sms og mail. Det er også mulig å ta kontakt via en kontaktperson hos våre samarbeidspartnere, eller via sitt nettverk, en pårørende eller andre medlemmer. 

Oppstartsamtalen

Når du tar kontakt med VERKET får du alltid tilbud om en oppstartsamtale. Ta gjerne med deg en kontaktperson eller noen andre dersom du ønsker. 

Vi starter oppstartsamtalen med litt informasjon om VERKET - hva tilbudet består av, hvem som bruker det og hvordan tilbudet fungerer. Vi går gjennom timeplanen sammen og finner aktiviteter som kan passe for deg. Erfaringsmessig ser vi at det kan være lurt å starte med en til to aktiviteter, men dette er individuelt. 

Vi skriver en gjensidig avtale der vi noterer personalia og hvilke aktiviteter du kunne tenke deg. Vi avklarer om du kommer på egenhånd til aktivitetene eller om det er lettere med noe oppfølging. 

Vi avslutter gjerne med en runde rundt på bygget for å se på de ulike aktivitetsrommene og hilse på veiledere som er tilgjengelig på de ulike aktivitetene. 

Lavterskel

VERKET definerer lavterskel ut fra lave krav til forkunnskaper. Det tilrettelegges for tid og mulighet til å utvikle seg i sitt eget tempo. Kartlegging skjer underveis i aktiviteten for å gi den enkelte en best mulig tilrettelagt aktivitet, opplevelse av mestring og mening, kombinert med læring og utfordringer.

Kontaktinformasjon

Kommer mer info

Til toppen