Hvordan bli medlem?

Innhold

VERKET er et kommunalt lavterskel møtested. Det betyr at det er lav terskel for å ta kontakt. Ønsker du å være med på aktiviteter, må du melde deg inn. Det er gratis å være medlem.

Hvordan tar jeg kontakt?

Det er greit å bare være nysgjerrig og stikke innom i kaféen til en uforpliktende prat. Ta deg gjerne en lunsj eller kaffe for å sjekke ut stemningen og atmosfæren hos oss hvis du er usikker på om dette kan være noe for deg.

Mange tar direkte kontakt med en ansatt når de besøker VERKET kafé, eller via sms og mail. Det er også mulig å ta kontakt via en kontaktperson hos våre samarbeidspartnere, eller via sitt nettverk, en pårørende eller andre medlemmer. 

Oppstartsamtalen

Vi starter alltid med en oppstartssamtale før du melder deg inn. Ta gjerne med deg en kontaktperson eller noen andre dersom du ønsker. 

Vi starter oppstartsamtalen med litt informasjon om VERKET - hva tilbudet består av, hvem som bruker det og hvordan tilbudet fungerer. Vi går gjennom timeplanen sammen og finner aktiviteter som kan passe for deg. Erfaringsmessig ser vi at det kan være lurt å starte med én til to aktiviteter, men dette er individuelt. 

Vi skriver en gjensidig avtale der vi noterer personalia og hvilke aktiviteter du kunne tenke deg. Vi avklarer om du kommer på egenhånd til aktivitetene eller om det er lettere med noe oppfølging. 

Vi avslutter gjerne med en runde rundt på bygget for å se på de ulike aktivitetsrommene og hilse på veiledere som er tilgjengelig på de ulike aktivitetene. 

Lavterskel

VERKET er et kommunalt lavterskel møtested. Lavterskeltilbud kjennetegnes ved at de har en åpningstid tilpasset målgruppen, at en kan få hjelp uten henvisning eller krav til betalingsevne, og at de har personell med kompetanse tilpasset tiltakets formål. Det betyr at det er lett å ta kontakt med oss som jobber på VERKET, du trenger ikke søke for å bli medlem og du blir møtt av ansatte med høy kompetanse innen faget de underviser i. 

I tillegg definerer VERKET lavterskel ut fra lave krav til forkunnskaper. Det tilrettelegges for tid og mulighet til å utvikle seg i sitt eget tempo. Vi blir kjent med hverandre underveis i aktiviteten for å gi deg en opplevelse av mestring og mening, kombinert med læring og utfordringer.

Kontaktinformasjon

Cecilie Verde Avdelingsleder 98 23 19 06 / cecilie.verde@larvik.kommune.no
Eirill Røsholt Kafé 98 23 16 36 / eirill.rosholt@larvik.kommune.no
Anne Kari Ramberg Søm og atelier 98 23 11 42 / anne.kari.ramberg@larvik.kommune.no
Tommy Olsen Musikk og grafisk 93 26 65 55 / tommy.olsen@larvik.kommune.no
Christina Holm Disington Litteratur og atelier christina.h.disington@larvik.kommune.no
Håkon Køhn Lund Treverksted og tur hakon.kohn.lund@larvik.kommune.no
Elin Viveca Hellesøe Rusti Strikk og gjenbruk elin.viveca.hellesoe.rusti@larvik.kommune.no 
Eirik Tangaard Jenssen Kafé eirik.tanggaard.jenssen1@larvik.kommune.no 

 

Kafemedarbeider står bak disk og serverer en kaffekopp
Til toppen