Aktiviteter på Ung Arena

Innhold

På Ung Arena tilbyr vi ulike aktiviteter for ungdom mellom 13 og 24 år. Aktivitetene foregår ulike steder og drives av frivillige personer, organisasjoner eller ansatte i Ung Arena.

Alle aktivitetene er gratis og har som mål at ungdommene som er med opplever positivt fellesskap og tilhørighet!

Meld deg på de ulike aktivitetene under ved å sende oss en e-post, ungarena@larvik.kommune.no.Har du spørsmål kan du også sende dem til samme adresse.

Yoga og pust

 • Første yogagruppe er torsdag 6. juni 2024 fra kl. 14.30.  
 • Yoga med Susanne fra stiftelsen Back in the ring. 
 • Vi stiller med yogamatter, om du ikke har selv. 
 • Fokus på tilstedeværelse og pust.
 • På Ung Arena torsdager fra kl. 14.30–15.30.

Grønn Aktivitet 

 • Aktivitetsgård med stell av dyr og gårdsbruk. 
 • Oppmøte Ung Arena
 • Mandager fra 16.00–20.00 og sommerferien 
 • Drives av Gyri og Håvard fra Grønn aktivitet og Vegard fra Ung Arena. 

Ungdomskafé

 • Møteplass hvor ungdom med annet enn norsk som førstespråk kan møte ungdom med norsk som førstespråk.     
 • På Ung Arena, tirsdager fra 17.00–19.00
 • Kontaktperson er Birgitte Døvik-Dorp 

Aktivitetsgruppe A-larm ung

 • Aktivitetsgruppe som drives av brukerorganisasjonen A-larm
 • Aktiviteter på Ung Arena og utenfor.
 • Onsdager fra 16.00–20.00
 • Kontaktpersoner er Eva fra A-larm og Vegard fra Ung Arena

Treningsgruppe

 • Trening på treningssenter 
 • Torsdager fra 14.00– 16.00
 • Med Karin og Vegard fra Ung Arena 

Kunstgruppe på ukrainsk

 • Møteplass for ungdom som snakker ukrainsk med ønske om kunstnerisk utfoldelse.
 • På Ung Arena fredager fra 17.00
 • Kontaktpersoner er Anastasiia og Denis 

ROM UNG

På ROM UNG møtes ungdom og fagpersoner for å dele erfaringer og lære av og støtte hverandre. Her kan ungdom som er berørt av eller lever med noen som har utfordringer med psykisk helse eller rus møte andre i samme situasjon, og komme med tilbakemeldinger på hvordan de opplever tjenesteapparatet. 

Foregår på Ung Arena med ansatte på Ung Arena. 

 • Tirsdag 30. april kl. 17.30
 • Torsdag 6. juni kl. 17.30 

Har du spørsmål om ROM-UNG kan du ta kontakt med koordinator Elin Fosse Stangeby, elin.fosse.stangeby@larvik.kommune.no 

Se informasjonsfilm om ROM UNG laget av organisasjonen Voksne for Barn. 

Botreningskurs

Kurs for deg som bor eller snart skal bo for deg selv. Kurset inneholder temaer som økonomi og praktiske ting ved å bo for seg selv.

Kurset er på Ung Arena av ansatte på Ung Arena sammen med andre. 

Tid for neste kurs kommer.

Introkurs

Innføring i kognitiv atferdsterapi. Kurset inneholder temaer som stress, bekymringer, selvbilde og søvn
Kurset er på Ung Arena av ansatte i RPH-teamet (Rask psykisk helsehjelp)

Påmelding: www.larvik.kommune/rph – tid for nytt kurs kommer

Har du spørsmål kan du ta kontakt med koordinator Susanne Nordkvelle, susanne.nordkvelle@larvik.kommune.no 

ROM Ung Arena
ROM UNG er en samtalegruppe hvor ungdom kan komme med tilbakemelding på hvordan de opplever hjelpeapparatet. 
Til toppen