Syn og hørselshjelpemidler

Innhold

Tjenester i forbindelse med nedsatt syn og/eller hørsel for alle som bor i Larvik kommune, enten i private hjem, omsorgsbolig eller på institusjon.  

Synshjelpemidler

Ved behov for synshjelpemidler skal det foreligge rapport fra øyelege og optiker som ikke er eldre enn 6 måneder. Dette må du selv betale. 

Hørselshjelpemidler

Har du behov for hørselshjelpemidler, må du ha en rapport fra spesialist. Hvis du ikke har dette, må du kontakte din fastlege, som kan henvise deg videre til spesialist. Dette må du selv betale. 

Målgruppe

Mennesker som har eller står i fare for å få vansker med å mestre dagliglivets aktiviteter som følge av nedsatt syn og/eller hørsel.

Tjenesten omfatter ikke tilrettelegging på skole- og arbeidsplass. Ved behov for dette, ta direkte kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold- og Telemark på telefon 40 70 28 07. 

Henvendelser for syn- og hørselstjenester til barn skal gjennom Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

Syn- og hørselskontakten kan bidra med

  •     Kartlegging av situasjonen
  •     Kompensering for tapt funksjon ved for eksempel formidling og oppfølging av tekniske hjelpemidler
  •     Veiledning og informasjon

Kontaktinformasjon

Hvis du har behov for hjelpemidler i forbindelse med syns- eller hørselsproblematikk, eller reparasjon av denne typen hjelpemidler, kontakt:

 

 

Telefontid

Telefon

Ergoterapitjenesten

Mandag til fredag

0830-1100

98231190

Betaling

Tjenesten er gratis. 

Til toppen