Ergoterapi for voksne

Innhold

Ergoterapitjenesten jobber for at personer skal delta og mestre aktiviteter hverdagslivet.

Målgruppe

Ergoterapeuten arbeider med mennesker som har eller står i fare for å få vansker med å mestre aktiviteter som er en selvfølge i dagliglivet.

Målgruppen er personer over 18 år.

Ergoterapeuten kan bidra med:

 • Kartlegging av situasjonen
 • Kompensering for tapt funksjon ved for eksempel formidling og oppfølging av tekniske hjelpemidler
 • Tilpassing av bolig
 • Veiledning, informasjon og undervisning
 • Forebyggende tiltak

Vi tilbyr

 • Du skal bli møtt med respekt og høflighet.
 • Vi vil gi informasjon, råd og veiledning.
 • Vi skal lytte til deg og hva du uttrykker som dine behov.
 • Vi skal overholde vår taushetsplikt.
 • Vi skal utforme og gjennomføre tiltak i samarbeid med deg og eventuelt dine pårørende.
 • Du skal møte en ergoterapeut som er faglig kvalifisert.
 • Vi skal samarbeide med andre faggrupper/tjenesteytere om et helhetlig tilbud, herunder individuelle planer
 • Vi skal være behjelpelig med henvisning videre.
 • Vi skal dokumentere i journal det arbeidet som utføres.

Våre forventninger

 • Du må selv søke tjenesten og gi ditt samtykke til å motta den. Dersom du selv ikke er i stand til å formulere samtykke, skal samtykke gis av din formelle representant.
 • At du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • At du sier fra hva du ikke er fornøyd med.
 • At du bidrar og samarbeider ut fra hva du kan og er aktivt med på å finne løsninger.
 • At du møter til avtale eller sier fra dersom tiden ikke passer.
 • At du behandler hjelpemidler som du låner fra NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold på en forsvarlig måte.

Betaling

Tjenesten er gratis. 

Enkelte hjelpemidler som søkes fra NAV har egenandel. 

Ved tilpasning av bolig kan kommunale byggekostnader påkommes. 

Slik søker du

Ved behov for tjenesten, kontakt teamkoordinator for ergoterapitjenesten på telefonnummer 98231190.

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode ergoterapeuten om å endre innholdet innen 4 uker.
Dersom anmodningen ikke tas til følge, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker, jf Pasient- og brukerrettighetsloven.
Du kan også kontakte Pasientombudet i Vestfold, tlf 33 34 77 90, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Til toppen