Badevannskvalitet

Innhold

I Larvik er det gjennomgående god kvalitet på badevannet i hele kommunen.

Ved store nedbørsmengder kan badevann få dårligere kvalitet. Årsaken er at kloakk kan gå i overløp og renne ubehandlet ut i vannet.

Som en generell regel frafråder vi å bade i omtrent ett døgn etter kraftig regnvær.

 1. Alle badende i ferskvann må være oppmerksom for blågrønnalger. 

  Blågrønnalger er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. Under visse forhold kan det bli en oppblomstring (masseforekomst) av disse bakteriene i vann, oftest i næringsrike innsjøer. Oppblomstring skjer vanligvis i perioden juni til oktober, og kan ses ved at hele vannet er farget, eller som fargede flak, klumper eller skum på vannet. Fargen kan være blågrønn, grønn, gulgrønn eller rødbrun.

  Noen cyanobakterieoppblomstringer kan produsere helseskadelige giftstoffer. Derfor frarådes bading og annen kontakt med vannet ved synlig oppblomstring. Det er svelging av vann og inhalasjon av vannsprut som kan utgjøre en alvorlig helsefare for både dyr og mennesker. Kontakt med giftstoffene kan imidlertid gi allergiske reaksjoner og hud-, øye og øreirritasjoner. Et godt råd er å ikke bade dersom siktedypet er mindre enn 1 meter.

  I Larvik kommune har særlig Goksjø og Aasrumvannet vært utsatt for oppblomstring av cyanobakterier de siste årene. Vi ber folk som bader om å være spesielt oppmerksom på eventuell oppblomstring i disse innsjøene.

 2. Bakterier i sjøvann kan ved vedvarende høye badetemperaturer forårsake infeksjoner hos badende gjennom åpne sår. Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner).

  Det er spesielt shewanella- og vibriobakterier som kan forårsake milde eller alvorlige infeksjoner. 

 3. På noen steder kan flokker av store fugler, særlig gjess og svaner føre til store verdier av tarmbakterier.

Badevannsprøver 2023

Vi tar prøver av badevannet flere steder i kommunen.  Her finner du resultatene fra prøver tatt sommeren 2023:

Nummer  Badeplass Resultat 29.06 Resultat 06.07 Resultat 20.07 Resultat 17.08 Resultat 22.08
1 Torpevannet God   God God  
2 Blokkebukta God   God God  
3 Langholt Mindre god Mindre god God God  
4 Omlidstranda God   Mindre god  God  
5 Oddane Sand God   God Mindre god God
6 Omrestranda God   God God  
7 Stolpestad God        
8 Anvikstranda God   God God  
9 Kjærstranda God        
10 Lydhusstranda God   God God  
11 Stretere Mindre god God God God  
12 Verftstranda     God God  
13 Corntin     God God  
14 Solplassen, Rakke God        
15 Jordebukta God   God God  
16 Batteritomta God   God God  
17 Batteritomta, under Farris Bad Mindre god God God God  
18 Indre havn (Bystranda) Ikke tatt   God God  
19 Tollerodden God   God God  
20 Tollerodden innløp God   God Ikke tatt  
21 Tollerodden utløp God   God Ikke tatt  
22 Karistranda God   God God  
23 Sukkersletta   God God Mindre gid God
24 Hvittensand N Mindre god        
25 Rekkeviksbukta God   God God  
26 Gon God   God God  
27 Huestranda God   God God  
28 Bjønnesstranda God   God God  
29 Ula camping God   God God  
30 Kjerringvik N God   God God  
31 Kjerringvik S God   God God  
32 Meløstranda God   God God  
33 Husvann   God God God  
34 Korvikvannet Ikke tatt God God God  
35 Herlandselva God   God God  
36 Dalelva God   God God  

Slik analyserer vi badevannskvaliteten

Vi analyserer badevannsprøvene for det som heter termotolerante koliforme bakterier (TKB). Dette er bakterier som stammer fra tarmkanalen til mennesker eller varmblodige dyr.

Til toppen