Larvik legevakt

Innhold

Legevakt for akutt nødvendig legehjelp hele døgnet.

Viktige telefonnummer

Ambulanse og medisinsk nødmelding 113
Nasjonalt legevaktnummer 116117
Legevakt i hjemkommune når du er på reise i Norge 33 16 34 53 
Fra utlandet eller fra satelittelefon +47 33 16 34 53

Åpningstider

Døgnåpent alle dager.

På dagtid mandag til fredag skal du kontakte fastlegen din før du kontakter legevakten.

Ring alltid før du kommer. 

Adresse

Du finner legevakta i Greveveien 16, 3257 Larvik, i sørenden av Larvik sykehus.

Dette får du hjelp til

 • Gi råd og veilede på telefon
 • Behandle akutte skader og sykdom
 • Behandle akutt forverring av kroniske sykdommer

Legevakten er ikke ment for deg som har vanlig forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt forverring.

Ring legevakten før du kommer

Sykepleierne på legevakten vurderer helsetilstanden din og gir profesjonelle råd.

For å kunne hjelpe deg på best mulig måte trenger legevakten disse opplysningene:

 • Fødselsnummer?
 • Hvorfor henvender du deg?
 • Hvilke medisiner bruker du?
 • Hvilken fastlege har du?
 • Har du frikort?

Husk å ta med eventuell medisinliste og frikort når du møter opp på legevakten. 

Henvisning fra fastlege

Hvis pasienten bør tilsees av lege på legevakten, og du som fastlege ikke selv kan ta imot pasienten:

 1.  Telefon/videokonsultasjon mellom fastlege og pasient
 2.  Fastlege sender E-henvisning til legevakten
 3.  Fastlegekontoret ringer legevakt for å gi informasjon om at henvisning er sendt.

Legevakten kan ikke håndtere utredninger og tilstander som ikke haster. 

Ventetid

Når du kommer til legevakten vurderer sykepleier helseproblemet ditt ut i fra en prioriteringsskala som er utarbeidet for legevakter. 

De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere.

Ta kontakt med personalet hvis tilstanden din forverres mens du venter.

Slik bruker du legevakten best

Legevakten gir hjelp ved helseproblemer som av medisinske grunner ikke kan vente til fastlegens kontor åpner. Slike tilstander kan være:

 • Smerter i brystet
 • Akutt sykdom
 • Alvorlig forverring av kjent sykdom
 • Nedsatt allmenntilstand hos barn
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Andre alvorlige skader

Hastegrader

Legevakten bruker anerkjente og anbefalte beslutningsstøtteverktøy som Manchester Triage, Norsk elektronisk legehåndbok. Vi bruker tre forskjellige hastegrader:

 1. Pasienten tas inn omgående.

  • Mistanke om akutt hjertesykdom
  • Alvorlig pustebesvær
  • Store blødninger
  • Alvorlig allergisk reaksjon
 2. Pasienten bør få hjelp innen 2 timer.

  • Moderate kuttskader
  • Høy feber med redusert allmenntilstand
  • Akutte luftveisinfeksjoner
 3. Vanlig sykdomstilstand uten særlig hast. Slike tilstander kan ofte bli henvist til fastlegen.

  • Øyekatarr
  • Øreverk
  • Hoste/øvre luftveisinfeksjon
  • Enkle urinveisinfeksjoner uten feber

Dette kan vi IKKE hjelpe til med

 • Forlenge sykemelding
 • Legeerklæring eller helseattest/førerkortattest
 • Fornye resepter
 • Kontrollere kjente tilstander som for eksempel svangerskap, høyt blodtrykk eller diabetes
 • Graviditetstester, prevensjonsvurdering og så videre
 • Resept på vanedannende medisiner

Se utfyllende informasjon om legevakttjenesten på helsenorge.no

Fastlegen kan også gi hjelp raskt

Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du ringe fastlegen din og be om time.

Fastlegen vurderer hvor mye det haster og kan vanligvis gi deg time på dagen hvis situasjonen krever det. 

Mange fastleger har også mulighet for e-konsultasjon eller videokonsultasjon. 

Betaling

Legevakten krever betaling etter faste takster Se prisliste hos helsenorge.no. Du må betale for medisiner og forbruksmateriell, også om du har frikort. Frikortet skal vises uoppfordret før legekonsultasjonen.

Personer med frikort, barn under 16 år, kvinner med svangerskapsplager og personell i førstegangstjeneste slipper å betale egenandel. 

Vi foretrekker at du betaler med bankkort, men du kan også få tilsendt faktura på SMS. Vi bruker betalingssystemet Convene som er avsender av tekstmeldingen.

Faktura blir sendt til det telefonnummeret som er registrert i pasientjournalen på legevakten.

Vi gjør oppmerksom på at du også må betale for telefonkonsultasjon med lege.

Oppfølging

All oppfølging skal gjøres hos fastlegen. Alle bør derfor skaffe seg tilknytning til en fastlege i kommunen de bor i. 

Transport til legevakta

Er det medisinske grunner til at du har krav på drosjerekvisisjon til eller fra legevakten, skal dette avklares med lege i forkant av reisen. Reisen skal i tillegg bestilles av helsepersonell på legevakten. 

Bestiller du selv drosje til og fra legevakta, må du selv betale for denne. Du kan da søke refusjon ved å sende reiseregning til Pasientreiser. 

Lydopptak

Når du ringer til legevakten vil samtalen bli tatt opp. Dette blir gjort for å sikre at du som innringer får riktig hjelp. Opptaket vil også brukes i arbeidet med å kvalitetssikre legevakttjenesten, som ved opplæring av ansatte ved legevakten.

Du har rett til å motsette deg at opplysningene om deg brukes i opplæring av ansatte. Dersom du ønsker motsette deg, eller ønsker mer informasjon om hvordan opptaket blir behandlet, kan du ta kontakt med legevakten.

Se personvernerklæring https://www.larvik.kommune.no/administrasjon/personvernerklaering/

Ikke skriv helseopplysninger eller andre taushetsbelagte opplysninger i epost.

Tilbakemeldinger

Vi tar alle tilbakemeldinger på alvor. Tilbakemeldingen bør være skriftlig og sendes til:

Larvik kommune v/legevakten
Postboks 2020
3255 Larvik

Det er ikke anledning til å sende sensitiv informasjon på e- post. 

Apotek-oversikt

Til toppen