Personvernerklæring

Innhold

Larvik kommune behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lovverk, herunder personopplysningslov og personopplysningsforskrift.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Behandling av personopplysninger innebærer blant annet innhenting, utlevering, sammenstilling, lagring og sletting av personopplysninger. Formålet med behandlingen er å levere kommunale tjenester.

Personopplysning

Opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personopplysninger

Opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Behandlingsansvarlig

Rådmannen er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Larvik kommune. Det utførende ansvaret er i stor grad delegert. Prosedyrer for oppgaveløsingen ligger i kommunens kvalitetssystem. Alle ansatte i Larvik kommune har taushetsplikt.

Opplysninger registrert om deg

Du kan be om å se opplysningene vi har registrert om deg. 

Rette eller slette opplysninger

Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du be om at opplysningene rettes eller slettes.

Til toppen