Lardal legekontor

Innhold

Legekontoret i Svarstad er et kommunalt legekontor og har to fastleger.

Coronapandemi - tiltak ved Lardal legekontor

Personer med symptomer på luftveisinfeksjon/influensalignende sykdom skal ikke komme på legekontoret! Er du i tvil, ta først kontakt pr telefon eller kontakt kontoret på nett (Helsenorge.no).
Kontoret kan også tilby konsultasjon via E-konsultasjon (Helsenorge.no), video eller pr telefon.

Vi forsøker å begrense unødig kontakt mellom personer. Derfor viktig med presist oppmøte ved legekontoret (ikke for tidlig) og at en ikke oppholder seg unødig lenge i lokalene etter endt konsultasjon. Viktig også at voksne personer tilstreber å komme alene og at evt pårørende venter i bilen.

  • Les oppslag på hoveddøren og på veggen utenfor venterommet.
  • Hold avstand 1-2 meter så sant ikke annet er påkrevet.
  • Håndsprit er tilgjengelig utenfor venterommet. Pasienter bes om å sprite hendene på vei inn og ut.

Legekontoret søker å følge de smittevernsråd som til enhver tid anbefales fra Folkehelseinstituttet.

Vi anbefaler også våre pasienter å holde seg oppdatert på Helsenorge.no eller Fhi.no.

Bestill time Forny resept eKonsultasjon eKontakt
Lardal legekontor fra venstre: Carlo David Schebesta (lege), Mette Saga (helsesekretær), Åse Øxnevad (helsesekretær), Line Tallakstad(helsesekretær) og Geir Strømme (lege)

Åpningstider

Mandag-onsdag 08.00-15.00

Torsdag 09.00-15.00

Fredag 08.00-15.00

Telefontid

Tlf.nr 33 15 53 00

Mandag-onsdag 08.30-11.00 og 13.00-14.00

Torsdag 09.00-11.00 og 13.00-14.00

Fredag 08.30-11.00 og 13.00-14.00

Øyeblikkelig hjelp tlf 33 15 53 06 kl. 08.00-15.00

 

Blodprøver

Blodprøvekontroller utenom legetime tas i hovedsak

Tirsdag 08.15-11.00

Onsdag 08.15-11.00

Til toppen