Presteløkka rehabiliteringssenter

Innhold

Presteløkka Rehabiliteringssenter er et kommunalt tilbud til deg over 18 år som opplever å ha, eller stå i fare for å få, et funksjonstap.

Rehabiliteringssenteret

Vi er et tverrfaglig team som i samarbeid med deg legger til rette for målrettet og intensivt trenings- og aktivitetsopplegg.

Tilbudet gis i form av døgnplass eller deltakelse i ulike daggrupper.

Senteret har 23 døgnplasser øremerket rehabilitering.

Målgruppe

De som:

 • Ønsker å ta tak i egen situasjon for å heve funksjon og øke deltakelse i daglige aktiviteter
 • Har, eller står i fare for å utvikle et funksjonstap
 • Trenger tverrfaglig oppfølging etter endt sykehusopphold eller opphold annet sted i kommunen

Vi tilbyr

 • Tverrfaglig rehabilitering innenfor kommunehelsetjenesten i henhold til individuelt vedtak og avklarte målsettinger med oppholdet
 • Vi utarbeider i samarbeid med deg en målrettet rehabiliteringsplan
 • Timeplan for hver uke
 • Et variert tilbud av aktivitet og trening
 • Fortløpende evaluering av rehabiliteringsplan og innholdet i treningen gjøres ut fra en faglig vurdering og i samarbeid med deg

Våre forventninger

 • Ønske om å øke eller vedlikeholde funksjonsnivå
 • Du gir nødvendige opplysninger for å avklare dine ressurser og begrensinger i forhold til å utarbeide en målrettet rehabiliteringsplan
 • Du deltar i utførelsen av daglige aktiviteter på senteret så langt du klarer. Med daglige aktiviteter mener vi for eksempel å re opp sengen selv, legge brukte håndklær i skittentøyet på avdelingen m.m.
 • Du sørger selv for transport til og fra senteret
 • Du samarbeider med senterets medarbeidere
 • Om mulig merker og sørger du selv for vask av privat tøy. Det er tilgjengelig vaskemaskin og tørketrommel på senteret.
 • Du er selv ansvarlig for verdisaker som tas med til senteret. Kommunens forsikring dekker ikke eventuelle tap.
 • Du informerer ved ankomst hvem som er nærmeste pårørende
 • Du respekterer vår nulltoleranse for inntak av alkohol og rusmidler

Du skal ha med

 • Toalettsaker, treningsbukse og treningssko
 • Tøy og tursko tilpasset årstiden for bruk utendørs
 • Bil kan parkeres på området
 • Ta meg ganghjelpemiddel dersom du bruker det

Betaling

 • Det er egenbetaling ved døgnopphold i kommunal institusjon. Betalingssatser fastsettes av kommunestyret hvert år. Dersom du tilbringer med enn 60 døgn i institusjon per kalenderår vil egenandelen endres til vederlagsberegning som for langtidsopphold. Ved ønske om nærmere informasjon kan du kontakte Tjenestekontoret telefon 33 17 10 00.
 • Oppholdet dekkes ikke av egenandelskort.

Slik søker du

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget eller Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Du kan også søke via din fastlege.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

 • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
  • Telefon: 33 17 10 00 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen