Fysioterapi for barn og unge

Innhold

Kommunefysioterapeutene for barn og unge 0-18 år er tilknyttet helsestasjoner, skolehelsetjenesten, i barnehager og i pasientenes hjem.

Kort fortalt

 • Fysioterapeutene tilbyr kartlegging, veiledning, tilrettelegging, trening og behandling. 
 • Du kan få hjelp i hjemmet, på helsestasjonen, i barnehagen eller på skolen.
 • Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Om tjenesten

Fysioterapi for barn og unge har som mål å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne, deltakelse og aktivitet og bidra til at barn og unge i Larvik opplever bevegelsesglede, trivsel og mestring i hverdagen.

Målgruppe

Barn og unge mellom 0-18 år, med behov for fysioterapeutisk vurdering og/eller oppfølging.

Basert på en faglig vurdering kan fysioterapeuten bidra med

 • Undersøkelse og vurdering av barn og unge med behov for utredning, tilrettelegging og behandlings- og stimuleringstiltak
 • Veiledning av barn, foreldre/foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Veiledning i barselgrupper på helsestasjonene.
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak.
 • Deltagelse i nødvendig, tverrfaglig samarbeid med andre fagpersoner i kommunen og med eksterne aktører.
 • Vurdering av behov for hjelpemidler i samarbeid med ergoterapeut.
 • Bassenggrupper ledet av fysioterapeut (begrensede plasser).

Slik søker du

Fyll ut dette henvisningsskjemaet og send til:

Teamkoordinator i barneteamet

Ergo, fysio og hjelpemidler

Postboks 2020

3255 Larvik

 • Du kan også kontakte koordinator for fysioterapitjenestene på tlf: 98253351
 • Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.
 • Kommunens privatpraktiserende fysioterapeuter kan også benyttes til behandling av barn og unge. Barn opp til 16 år er fritatt egenandel.
Til toppen