Ergoterapi for barn og unge

Innhold

Ergoterapeutene jobber for at barn og unge med nedsatt funksjonsevne, skal kunne delta i dagliglivets aktiviteter

Om tjenesten

Barn og unge utvikler seg og lærer gjennom lek og aktivitet i samspill med sine fysiske og sosiale omgivelser. Ergoterapeutene har fokus på forebygging og tidlig innsats for å fremme aktivitet, deltakelse og inkludering for barn og unge med ulike utfordringer i hverdagslivet. 

Målgruppe

Barn og unge 0-18 år med ulike utfordringer i hverdagslivet som gir begrensninger i aktivitet og deltakelse.

Basert på en faglig vurdering kan ergoterapeuten bidra med

 • Kartlegging av muligheter for aktivitet og deltakelse på de ulike arenaene barnet oppholder seg.
 • Råd i forhold til tilrettelegging av omgivelser:
  • Boligtilpasning
  • Tilrettelegging av barnehage/skole
 • Veiledning av barn, foreldre/foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Finmotorisk utredning og iverksetting av tiltak.
 • Utredning og veiledning rundt barn som trenger Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK)
 • Trening av håndfunksjon og ferdigheter i daglige aktiviteter.
 • Finne fram til kompenserende tiltak som fremmer aktivitet og deltakelse. For eksempel tekniske hjelpemidler.
 • Målrettede og koordinerte innsatser for barn med sammensatte behov ut fra et familiesentrert perspektiv(habilitering).
 • Kompetanse i forhold til utforming av offentlige rom for å sikre universell utforming.

Slik søker du

Fyll ut henvisningsskjema og send til:

Teamkoordinator i barneteamet
Ergo, fysio og hjelpemidler
Postboks 2020
3255 Larvik

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Du kan også kontakte koordinator for ergoterapitjenesten på tlf: 98231190 hverdager mellom 08.30-11.00.

Betaling

Tjenesten er gratis

Kontakt

Til toppen