Svangerskap og fødsel

Innhold

Informasjon om jordmortjenesten i Larvik kommune.

Målgruppe

Alle gravide kvinner, partner og eventuelt pårørende.

Vi tilbyr

I svangerskapsomsorgen skal jordmor følge med på at svangerskapet forløper normalt, og avdekke eventuell sykdom/avvik hos mor eller foster. Jordmor ønsker å bidra til at svangerskap, fødsel og barseltid blir en god prosess med vekst og modning for den gravide og familien.

 • svangerskapskontroll med prøver og undersøkelser
 • veiledning om svangerskapsrelaterte plager og levevaner som kan påvirke mor og foster
 • undervisning om svangerskap, fødsel og barseltid
 • samtaler og veiledning ved fødselsangst
 • informasjon om amming
 • forberedelse til morsrollen
 • informasjon om stønadsmuligheter
 • etterkontroll og oppfølgingssamtale etter fødsel
 • 6 ukers kontroll
 • prevensjonsveiledning, resept og eventuelt spiral- eller p-stav innsett
 • grupper for gravide
 • hjemmebesøk etter fødsel
 • henvisning til ultralydundersøkelse og 2. linjetjenesten ved behov

Du kan selv velge hvor du ønsker å gå til kontroll: hos din fastlege, hos jordmor eller en kombinasjon mellom lege og jordmor

Det anbefales 8 kontroller i et normalt svangerskap, inkludert ultralydundersøkelse i uke 17-19. Du har krav på å få time så snart som mulig, og senest en uke etter at du henvender deg til lege/jordmor. (Kilde: Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen)

Gravide som ikke har jordmor eller fastlege i Larvik kommune

Vi oppfordrer besøkende til å kontakte jordmor eller fastlege i egen kommune til fastsatte kontroller eller hvis du har problemstillinger som kan vente. Jordmor og fastlege i hjemkommunen kan i mange tilfeller hjelpe deg via telefon eller videokonsultasjon.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med legevakt. Spørsmål rundt fødsel, ta kontakt med nærmeste fødeavdeling.

Gravid og usikker

Er du usikker og trenger noen å prate med kan du ta kontakt med Jordmortjenesten eller Helsestasjon for ungdom som vil kunne gi deg hjelp og støtte.

Uplanlagt gravid

Stiftelsen Amathea er en helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner og par som er blitt uplanlagt gravide.

Amathea er de eneste i Norge som har slik veiledning som hovedoppgave, og har lang erfaring på dette området.

Å bestemme seg for å fullføre eller avbryte et svangerskap kan oppleves som en vanskelig beslutning. Amatheas veiledere setter av tid til samtale med deg.

Ring Amathea på 815 32 005 alle virkedager mellom kl. 08.00-20.00

Det tilbys følgende:

 • samtaler ved uplanlagt graviditet
 • samtaler etter abort
 • informasjon om rettigheter og økonomi
 • graviditetstest
 • samliv og prvensjonsveiledning
 • svangerskapskurs for de som blir alene om omsorgen
 • mor/barn grupper etter fødsel
 • alle tjenester er gratis

Samarbeid

Jordmor samarbeider med din fastlege, gynekolog, fødeavdeling, barselavdeling, helsesykepleiertjenesten, samt NAV etter behov.

Betaling

Tjenesten er gratis.

Kontakt

Jordmor holder til på Mesterfjellet familiesenter og Fagerli familiesenter.

Mesterfjellet

Ahlefeldts gate 6, Mesterfjellet skole, inngang A.

Timebestilling til jordmor på telefon 33171125.

 • Jordmor Karin Kvam 
 • Jordmor Siri Fløgstad
 • Jordmor Christina Nordkvelde

Fagerli 

Kremleveien 5, Fagerli skole, hovedinngang og opp i 2. etasje.

Timebestilling til jordmor på telefon 33172980.

 • Jordmor Johna K. Olaussen 
 • Jordmor Sissel Ringdal 
Til toppen