Svangerskap og fødsel

Innhold

Informasjon om jordmortjenesten i Larvik kommune.

Informasjons telefon

I forbindelse med Corona utbruddet har Jordmortjenesten opprettet egen informasjons telefon: 982 31 945

 • Dersom du har symptomer på sykdom må du ringe før oppmøte.
 • Du kan ikke ta med deg ledsager eller barn på konsultasjon.

Målgruppe

Alle gravide kvinner, barnefar og eventuelt pårørende.

Vi tilbyr

I svangerskapsomsorgen kan jordmor bidra til at svangerskap, fødsel og barseltid blir en god prosess med vekst og modning. 

 • Vanlig svangerskapskontroll med prøver og undersøkelser.
 • Veiledning om svangerskapsrelaterte plager og levevaner som kan påvirke mor og foster.
 • Undervisning om svangerskap, fødsel og barseltid.
 • Fødselsforberedende kurskveld med den gravide og barnefar.
 • Samtaler og veiledning ved fødselsangst.
 • Informasjon om amming.
 • Forberedelse til morsrollen.
 • Informasjon om stønadsmuligheter.
 • Etterkontroll og oppfølgingssamtale etter fødsel.
 • Prevensjonsveiledning.
 • Barselgruppe, fire uker etter fødsel, med helsesykepleier.
 • Grupper for gravide og småbarnsforeldre.
 • Hjemmebesøk etter behov.
 • Akupunkturbehandling.
 • Henvisning til ultralydundersøkelse og 2. linjetjenesten ved spesielt behov.

Du kan selv velge hvor du ønsker å gå til kontroll: kun hos din fastlege, kun hos jordmor eller en kombinasjon mellom lege og jordmor.

Det anbefales 7-8 kontroller i et normalt svangerskap, og ultralydundersøkelse i uke 17-19. Første besøk hos jordmor/lege anbefales i uke 8-12.

Samarbeid

Jordmor samarbeider med din fastlege, gynekolog, fødeavdeling, barselavdeling, helsesykepleiertjenesten, samt NAV etter behov.

Betaling

Tjenesten er gratis.

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode jordmor om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom det ikke skjer, kan du klage innen 3 uker direkte til Fylkeslegen (Pasientrettighetsloven). Du kan også kontakte Pasientombudet i Vestfold telefon 33 34 77 90.

Kontakt

Jordmor holder til på Mesterfjellet familiesenter og Fagerli familiesenter.

Mesterfjellet

Ahlefeldts gate 6, Mesterfjellet skole, inngang A.

Timebestilling til jordmor på telefon 33 17 11 25.

 • Jordmor Johna K. Olaussen 
 • Jordmor Karin Kvam 
 • Jordmor Sissel Ringdal 
 • Jordmor Christina Nordkvelde

Fagerli 

Kremleveien 5, Fagerli skole, hovedinngang og opp i 2. etasje.

Timebestilling til jordmor på telefon 33 17 29 80.

 • Jordmor Johna K. Olaussen 
 • Jordmor Sissel Ringdal 
Til toppen