PMTO foreldregruppe

Innhold

Dette er for deg med barn i alderen 3 til 12 år.

Mange foreldre opplever i perioder at barna er krevende, at det blir vanskelig å ha det hyggelig som familie, at hverdagen blir strevsom og mye tid brukes til krangling. Som konsekvens av dette kan foreldre føle seg usikre og maktesløse.

Da kan PMTO-foreldregruppe være noe for deg. Her har vi fokus på å jobbe med å bedre samarbeidet gjennom:

  • Gode og virksomme beskjeder.
  • Læring av nye ferdigheter gjennom systematisk bruk av ros, anerkjennelse og oppmuntring
  • Mild og forutsigbar grensesetting
  • Tilsyn og oppfølging
  • Problemløsning knyttet til dagligdagse utfordringer i familien

Du møter andre foreldre i samme situasjon og kan dra nytte av andres erfaringer. Du får også trening i hvordan du kan samhandle med barnet, og det er fokus på hva som går bra.

Her kan du lese mer om PMTO

Varighet

Gruppetilbudet går over 12 ganger à 2,5 time. Kursledere tar kontakt med deg for en prat før oppstart. Det er plass til inntil 8-10 familier på hvert kurs. 


Oppstart

Mandag 27. februar 2023 fra kl. 15.00 til 17.00


Meld din interesse

Trykk her for påmelding


Gruppeledere

Lene Elgesem Pettersen Tlf 98231186
mail: lene.elgesem.pettersen@larvik.kommune.no

Helen Tenvik Tlf 98253256
Ann Kristin H Mikalsen Tlf 46541564

Du kan også ta kontakt Avdeling tiltak og familieveiledning ved avdelingsleder Tone Langerud Tlf 92209642
mail: tone.langeru@larvik.kommune.no.

Til toppen