COS Trygghetssirkelen

Innhold

Circle of Security (COS) er et foreldreveiledningsprogram. Det finnes ulike kurs og grupper.

Foreldre og omsorgspersoner er de nærmeste til å støtte barna sine på veien mot trygge, glade og sosiale barn.
Det legges vekt på:

  • hvordan se og forstå barnets signaler og behov
  • forståelse og regulering av barnets følelser
  • hvordan takle egen frustrasjon når barnet oppfører seg utfordrende

Vi veksler mellom filmvisning og samtale/refleksjon. Du velger selv hvor mye du vil dele av din og din families historie.

De ulike kurs og grupper

  • Foreldre til barn mellom 0-6 år
  • Foreldre til eldre barn.
  • Til foreldregruppe i barnehagen
  • Foreldre til barn som har/står i fare for å falle ut av skolen.
  • COSkurs gitt på ulike språk: somali, arabisk, tigrinja, polsk og litauisk

Vi kan også tilpasse egne grupper til ulike behov. Bare ta kontakt.

Varighet

10 ganger.
2,5 time pr gang.

Kursledere tar kontakt med deg for en prat før oppstart.

Kontakt

Hanne Krogstad, helsesykepleier
Telefon: 98 23 12 78
Mail: hanne.krogstad@larvik.kommune.no

For COSkurs på andre språk kontakt:
Heidi Reif  
heidi.reif@larvik.kommune.no

Oppstart

Se årshjul (link kommer snart)


Meld din interesse

(Link kommer snart)

Her kan du se en liten film som forklarer tilknytning og trygghetssirkelen

Til toppen