PMTO foreldregruppe

Innhold

Dette er for deg med barn i alderen 3 til 12 år.

Mange foreldre opplever i perioder at barna er krevende, at det blir vanskelig å ha det hyggelig som familie, at hverdagen blir strevsom og mye tid brukes til krangling. Som konsekvens av dette kan foreldre føle seg usikre og maktesløse.

Da kan PMTO-foreldregruppe være noe for deg. Her har vi fokus på å jobbe med å bedre samarbeidet gjennom:

  • Gode og virksomme beskjeder.
  • Læring av nye ferdigheter gjennom systematisk bruk av ros, anerkjennelse og oppmuntring
  • Mild og forutsigbar grensesetting
  • Tilsyn og oppfølging
  • Problemløsning knyttet til dagligdagse utfordringer i familien

Du møter andre foreldre i samme situasjon og kan dra nytte av andres erfaringer. Du får også trening i hvordan du kan samhandle med barnet, og det er fokus på hva som går bra.

Her kan du lese mer om PMTO

Url format not supported.

PMTO Foreldreveiledning

Varighet

Gruppetilbudet går over 12 ganger à 2,5 time. Kursledere tar kontakt med deg for en prat før oppstart. Det er plass til inntil 8-10 familier på hvert kurs. 


Oppstart

Tirsdag 24 oktober 2023 fra kl 13.30 til 15.30


Meld din interesse

Trykk her for påmelding


Gruppeledere

Lene Elgesem Pettersen Tlf 98231186
mail: lene.elgesem.pettersen@larvik.kommune.no

Helen Tenvik Tlf 98253256
Ann Kristin H Mikalsen Tlf 46541564

Du kan også ta kontakt Avdeling tiltak og familieveiledning ved avdelingsleder Tone Langerud Tlf 92209642
mail: tone.langeru@larvik.kommune.no.

Til toppen