TIBIR - Tidlig innsats for barn i risiko

Innhold

TIBIR står for “tidlig innsats for barn i risiko” og er et kommunalt program som retter seg mot familier med barn i alderen 3-12 år.

TIBIR-foreldrerådgivning

Det er en veiledningsmetode der målet er at barn og voksne kan gjenopprette en positiv relasjon slik at negative mønstre brytes og positivt samspill fremmes.

Mange foreldre opplever at de strever med å få barna til å samarbeide og følge beskjeder fra de voksne. Noen barn krever mer av sine foreldre enn andre. De kan være mer urolige, ikke gjøre som de får beskjed om, bli oftere sinte, de kan snakke stygt eller de kan slå. Slik oppførsel hos barnet setter foreldrene på prøve. Hverdagen blir strevsom og det kan bli vanskelig å ha det hyggelig som familie.

Syns du det er vanskelig at...

  • 4-åringen nok en gang har klart å sabotere handleturen
  • barnet ikke vil sove og dere er så slitne at dere er nesten desperate
  • barnet forhandler i det uendelige, lenge etter at tålmodigheten vår er slutt
  • vi har vært gjennom nok en dag med brutte avtaler
  • det ble enda en ettermiddag med søskenkrangling

Foreldre og TIBIR-rådgiver møtes 1 time hver uke, 3-6 ganger.

Henvendelse til TIBIR-rådgivning

Kontakt

Kontakt avdeling Tiltak og Familieveiledning for mer informasjon:

Avdelingsleder

Tone Langerud telefon 92209642, tone.langerud@larvik.kommune.no

PMTO-terapeut

Lene Elgesem Pettersen telefon 98231186, lene.elgesem.petteren@larvik.kommune.no

Til toppen